Företag > Mål & vision

Mål & vision

Vår uppgift
I en globaliserad värld är det vårt mål att förbättra folks rörlighet. Vi uppnår vårt mål genom att erbjuda ett komplett utbud av bussar och långfärdsbussar som uppfyller passagerarnas behov, oavsett om de gör långresor genom hela landet, reser mellan storstäder eller inom staden. Vårt företags främsta förmågor bygger på utveckling och tillverkning av produkter som sätter dels kvalitet och effektivitet, dels kundkrav och resenärernas önskemål i första rummet. Nederländerna och Belgien är alltjämt vår hemmaplan, eftersom grunden till vår kvalitet och erfarenhet finns här. Vår marknad är global. Vi strävar efter att vara bland topp tre av världens buss- och långfärdsbusstillverkare.

Vår vision
Vi är er partner. Vi söker långvariga relationer med våra kunder och deras passagerare, med våra leverantörer och andra affärspartners, med våra medarbetare och sist men inte minst med samhället som helhet.