News > News Library > 2014 > VDL Bus & Coach neemt deel aan ZeEUS

VDL Bus & Coach neemt deel aan ZeEUS

Op 23 januari 2014 introduceerde de UITP (de internationale vereniging voor openbaar vervoer) het project ‘Zero Emission Urban Bus System (ZeEUS)’. Een baanbrekend project met een looptijd van 42 maanden met als doel het gebruik van elektrische bussen in Europa te promoten door middel van uitgebreide demonstraties. Dit belangrijke UITP-initiatief wordt medegefinancierd door het directoraat-generaal Mobiliteit en Transport van de Europese Commissie in het kader van het 7e raamwerkprogramma (FP7) voor onderzoek en technologische ontwikkeling. VDL Bus & Coach neemt aan dit programma deel met de VDL Citea Electric.

ZeEUS
UITP coördineert de activiteiten van 40 partners, variërend van ondernemingen voor openbaar vervoer tot overheidsinstanties, busfabrikanten, universiteiten en zelfs energiemaatschappijen, die betrokken zijn bij het onder operationele condities testen van elektrische voertuigen met een grote vervoerscapaciteit. Ook wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van een infrastructuur voor de laadenergie voor elektrische bussen.
De komende 3 jaar zullen in 8 Europese steden innovatieve elektrische bussen met verschillende aandrijfsystemen onder operationele omstandigheden worden getest. De resultaten van het ZeEUS project zullen helpen bij de totstandkoming van richtlijnen, hulpmiddelen en concepten voor standaardisatie die de beleidsmakers ondersteunen bij de introductie van elektrische bussystemen in stedelijk gebied.


Citea Electric

Elektrificatie van stedelijke bussystemen
VDL Bus & Coach ziet een toekomst voor elektrische stedelijke bussystemen. Dit is voor VDL één van de redenen om aan het ZeEUS project deel te nemen. In de komende jaren zal de vraag naar elektrische stadsbussen stijgen. De intentie van steden met betrekking tot het beperken van emissies is duidelijk: ook voorzieningen voor openbaar vervoer moeten een bijdrage leveren aan een schoner milieu in de binnensteden. Het ZeEUS project zal waardevolle praktische informatie over het gebruik van elektrische bussystemen in stedelijk gebied opleveren. Dit zal verdere noodzakelijke ontwikkelingen een impuls geven.
VDL Bus & Coach neemt deel aan een project in de Duitse stad Münster. Deze middelgrote stad telt 300.000 inwoners en is daarmee ideaal voor een proefproject met een elektrische snelladende accubus die plaats biedt aan ca. 85 passagiers. De VDL Citea Electric is bij uitstek geschikt voor deze taak en zal worden ingezet op lijn 14. Op de twee eindpunten van deze lijn bevinden zich snellaadstations. In het busdepot bevindt zich een aanvullend snellaadstation.


Van links naar rechts: Helmut Berends (Berends-Consult), Eckhard Schläfke (Stadtwerke Münster), Alex de Jong (VDL Bus & Coach)

Stadtwerke Münster GmbH

In Münster is Stadtwerke Münster GmbH verantwoordelijk voor de publieke diensten en het openbaar vervoer. De publieke diensten omvatten de elektriciteits- en gasvoorziening, de stadsverwarming en het drinkwater. Ook het busbedrijf, het havenbedrijf en de straatverlichting vallen onder hun verantwoordelijkheid. Als gemeentebedrijf is Stadtwerke Münster zich zeer bewust van de verantwoordelijkheid met betrekking tot luchtverontreiniging. Elektrificatie van het busvervoer vormt dan ook een integraal onderdeel van het klimaatconcept voor deze stad.

VDL Citea Electric
De Citea Electric is een volledig elektrische Citea SLF Low Floor met een lengte van 12 meter. De mogelijkheid om te kiezen uit diverse elektrische aandrijvingen en batterijpakketten zorgt ervoor dat voor ieder inzetgebied de meest ideale en optimale combinatie samengesteld kan worden. Zonder consequenties voor de toegankelijkheid, de inrichting van het interieur en het comfort. De Citea Electric is dus niet zomaar de zoveelste elektrische bus, maar is uniek in haar mogelijkheden om voor iedere vervoerder optimaal afgestemd te worden op alle operationele vereisten en wensen.

Valkenswaard, februari 2014


VDL Bus & Coach bv
Marleen van Zeeland
Communications
+31 (0)40 208 44 14
m.van.zeeland@vdlbuscoach.com

VDL Bus & Coach bv
Alex de Jong
Business Manager Public Transport
+31 (0)40 208 44 00
a.de.jong@vdlbuscoach.com

Geen
Geen
Geen
Geen
Geen

Geen
Geen
Geen
Geen
Geen