Menu

covid-19

COVID-19

I dessa tider med COVID-19 är förarens och passagerarnas hälsa viktigare än någonsin tidigare. Följande rekommendationer och lösningar kan minska risken för kontaminering under resan.

ÅTGÄRDER MOT COVID-19
I VDL FUTURA

Se filmen här med mer information om olika åtgärder och lösningar mot COVID-19 för VDL Futura.

VDL Pure Air Technology 

Viruset COVID-19 sprids på olika sätt. Erfarenheter visar att infektionen för det mesta orsakas av viruspartiklar på ytor och aerosoler i luften. Utöver de grundläggande reglerna ombord på turistbussen (desinficera händer, bära munskydd och hålla avstånd), finns det ytterligare en viktig regel: ersätta så mycket luft som möjligt.  Genom att kontinuerligt byta ut luften, reduceras andelen viruspartiklar till ett minimum.  

För att ytterligare minska den potentiella närvaron av viruspartiklar, introducerar VDL Bus & Coach VDL Pure Air Technology i Futura-modellerna. Tekniken innefattar aktiv jonisering av luften med hjälp av plasmaklusterjonisatorer. Den joniserade luften som förs in i passagerarutrymmet via luftkanalerna har ett så högt jonvärde att inte bara virus, utan även fint damm och bakterier blir ofarliga. Modulerna för VDL Pure Air Technology placeras utom synhåll i fordonets luftkanaler. Pure Air-systemet aktiveras automatiskt när fordonet startar. Detta garanterar en konstant rengöring. Joniseringsprocessen är ofarlig för människa och miljö.

R-VDLCleanAirTechnology.png

VDL Clean Air Technology

VDL Clean Air Technology ger möjlighet att uppgradera återcirkuleringsfiltren i klimatanläggningar till nivå F7. F7-filter fångar upp till 90% av alla partiklar med en storlek på upp till 0,4 µm. Detta inkluderar även fuktdroppar som skapas vid tal eller hosta. Dessa fuktdroppar kan agera som transportmedel för mindre viruspartiklar och stoppas därmed helt av F7-filtret.

Manuella doseringsanordningar för desinfektionsmedel 

Doseringsanordningarna för desinfektionsmedel kan monteras vid dörrarnas olika positioner. Doseringsanordningarna är kraftiga och förhindrar handkontakt med anordningen genom en lång spak som manövreras med handleden för att pumpa ut desinfektionsmedlet.

Standardbehållaren med desinfektionsmedel på 500 ml kan enkelt fyllas på. Tack vare uppsamlingsbrickan spiller inget desinfektionsmedel ut på golvet.

Skiljevägg av glas för förare och guide

För att skydda föraren och guiden mot potentiella infektioner på ett bättre sätt, erbjuder VDL Bus & Coach möjligheten att montera ett skyddsglas på den vanliga avskiljaren på både förarens och guidens sida. Skiljeväggen i glas täcker hela området bakom föraren och guiden och uppfyller rådande säkerhetskrav.

Skiljevägg av glas för förare och guide

För att skydda föraren och guiden mot potentiella infektioner på ett bättre sätt, erbjuder VDL Bus & Coach möjligheten att montera ett skyddsglas på den vanliga avskiljaren på både förarens och guidens sida. Skiljeväggen i glas täcker hela området bakom föraren och guiden och uppfyller rådande säkerhetskrav.

ÄR DU INTRESSERAD? TA KONTAKT MED DIN KONTAKTPERSON HOS VDL PARTS FÖR MER INFORMATION.