Menu

Fremtiden for brint

I omstillingen til eldrevet kollektiv trafik kører langt størstedelen af de eldrevne busser i øjeblikket på batterier. En anden form for eldrevet kørsel involverer brugen af brint. Et brintdrevet køretøj er et elektrisk køretøj, der genererer sin egen strøm ved hjælp af en brændstofcelle. Mens batteridrevne busser allerede er et velkendt syn på vejene i dag, er brintdrevne busser ret sjældne. Med tiden forventes det dog, at batteridrevne busser og brintbusser vil køre side om side.

I fremtiden vil vi sikkert se, at køretøjer, der kører på det batteridrevne princip, primært er mindre køretøjer eller køretøjer, der kører inden for et bestemt geografisk område. Brint egner sig bedre til tunge køretøjer, der skal tilbagelægge lange afstande. Som f.eks. internationale transportører eller busser.

VDL Bus & Coach har engageret sig fuldt ud i udviklingen af denne form for elektrisk transport for i stigende grad at forme fremtidens eldrevne kørsel. Ved at arbejde med et modulopbygget koncept kan et modul med et energisystem i standarddimensioner integreres i et hvilket som helst køretøj. Præcist hvilket energisystem, modulet skal virke i, det være sig batteriteknologi eller brint, gør ingen forskel for måden, køretøjet bygges på.

Et brintdrevet køretøj har flere brinttanke og en brændstofcelle. Ved at bruge ilt fra den omgivende luft omdannes brint til elektricitet gennem en elektrokemisk proces. Denne elektricitet forsyner det elektriske fremdriftssystem. Vand er det eneste biprodukt. Dette gør et brintdrevet køretøj CO2-neutralt, nøjagtig som et batteridrevet køretøj.