Menu

MILJØ & SAMFUND

CSR (virksomhedens sociale ansvarlighed)

VDL Bus & Coach ser CSR (virksomhedens sociale ansvarlighed) som en integreret del af den samlede virksomhedspolitik. Det betyder, at der tages højde for CSR-aspekter i de trufne beslutninger i forhold til organisatoriske, procesmæssige og tekniske sider. Dette er helt på linje med CSR-politikken hos VDL Groep.

Vores produkter fremstilles i Holland og Belgien. Når det er muligt, opererer vores leverandører i samme område. Som en konsekvens af det har vores produkter et meget lavt CO2-aftryk i produktions- og transportfasen. Lokal produktion sænker bussens miljøaftryk betydeligt som følge af, at transport spiller en stor rolle i det samlede CO2-aftryk.

Med udvikling, produktion og salg over hele verden af nyskabende, konkurrencedygtige produkter og tjenester forsøger VDL Bus & Coach at levere merværdi til verden omkring os. Vi bringer mennesker og organisationer sammen for at udvikle produkter, tjenester og løsninger, der bringe velfærd og velstand til os alle. Alle hos VDL forsøger at gøre en forskel og at opnå de bedste resultater. Sammen udmærker vi os ved, hvordan vi tænker og handler. Mennesker er vores vigtigste aktiv.

Miljøpolitik

Miljøhensyn og socialt ansvar hos VDL Bus & Coach og alle medarbejdere i organisationen. Med produkter og nyskabelser i bilindustrien (elektrisk kørsel, batteriteknologi, brugen af en letvægtskonstruktion) bidrager vi i betydelig grad til bedre livsvilkår. Kravene og ansvaret i henhold til ISO 14001-ledelsessystemet angiver pejlemærkerne for dette og er udgangspunktet for kontinuerlige forbedringer.

Fokus på bæredygtighed

Et primært fokus i udviklingen af vores køretøjer er den lavest mulige egenvægt som et middel til at opnå et minimalt brændstofforbrug. Vi forsøger at opnå en optimal balance mellem miljømæssige og økonomiske interesser. Anvendelsen af avancerede teknikker, som f.eks. ren diesel, hybrid, elektricitet, brændselscelle og/eller alternativ fremdrift og håndtering af batterier i hele deres levetid er centrale punkter. VDL Bus & Coach forsøger at anvende bæredygtige materialer og at reducere spild. Alle medarbejdere, fastansatte såvel som vikarer, skal overholde disse principper i deres arbejde.

Politik for farlige stoffer

VDL Bus & Coach har en aktiv politik for håndteringen af farlige stoffer. På den ene side har vi forpligtet os til at følge REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of CHemicals), og på den anden side har vi en forpligtelse til at anvende færrest mulige CRM (Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic)-stoffer.

Vi har til hensigt udelukeknde at anvende kvalificerede leverandører til vores produkter. Vores leverandører er forpligtet til at agere i overensstemmelse med REACH, EU's regler for kemikalier og sikker anvendelse af samme (EU 1907/2006). De regulerer registrering, evaluering, godkendelse og begrænsning af kemikalier. VDL Bus & Coach understøtter fuldt ud målene i REACH i forhold til forbedring af beskyttelse af miljø og menneskers helbred via bedre identifikation af iboende egenskaber for kemiske stoffer ved start af produktionsprocessen. Loven specificerer registrering af kemiske stoffer, der produceres og importeres. Leverandører af produkter, der indeholder disse stoffer, skal informere kunder, der anvender disse produkter, om, hvordan de håndterer dem professionelt.

Download Adfærdskodeks for VDL Bus & Coach for yderligere oplysninger om Miljø og Samfund.