Menu

Ympäristö & yhteiskunta

Yritysten yhteiskuntavastuu

VDL Bus & Coach näkee yritysten yhteiskuntavastuun (Corporate Social Responsibility, CSR) olennaisena osana yleistä yrityspolitiikkaansa. Tämä tarkoittaa, että yhteiskuntavastuun näkökohdat huomioidaan päätöksissä, jotka liittyvät organisaatioon, prosesseihin ja teknisiin kysymyksiin. Tämä on linjassa VDL Groepin CSR-politiikan kanssa. 

Tuotteemme valmistetaan Alankomaissa ja Belgiassa. Aina kun mahdollista, tavarantoimittajamme toimivat samalla alueella. Tästä johtuen tuotteillemme muodostuu tuotanto- ja kuljetusvaiheessa erittäin pieni hiilijalanjälki. Paikallinen tuotanto vähentää oleellisesti linja-autojen kokonaisympäristövaikutuksia, koska kuljetuksilla on merkittävä vaikutus kokonaishiilijalanjälkeen.

Kehittämällä, tuottamalla ja myymällä innovatiivisia ja kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluja, VDL Bus & Coach pyrkii tuottamaan lisäarvoa ympäröivään maailmaan. Tuomme ihmisiä ja organisaatioita yhteen kehittääksemme tuotteita, palveluja ja ratkaisuja, jotka parantavat meidän kaikkien hyvinvointia ja menestystä. Jokaisella VDL:läisellä on halu vaikuttaa ja pyrkiä parhaaseen lopputulokseen. Yhdessä pystymme toteuttamaan suunnitelmamme. Ihmiset ovat tärkein voimavaramme.

Ympäristöpolitiikka

Ympäristöstä huolehtiminen on VDL Bus & Coachin ja organisaation kaikkien työntekijöiden sosiaalinen vastuu. Kehittämällä autoteollisuutta ja sen tuotteita (sähköllä ajaminen, akkutekniikka, kevytrakenteiden käyttö) voimme merkittävästi myötävaikuttaa parempaan elinympäristöön. ISO 14001 -laatujärjestelmän vaatimukset velvoittavat tähän ja ovat lähtökohta jatkuvalle kehittymiselle.

Kestävä kehitys

Ajoneuvojemme kehittämisessä mahdollisimman pieni ominaispaino on ensisijainen keino saavuttaa minimaalinen polttoaineenkulutus. Pyrimme ekologisuuden ja taloudellisuuden optimaaliseen tasapainoon. Edistyneiden tekniikoiden, kuten puhtaan dieselin, hybridi-, sähkö-, polttokenno- ja/tai vaihtoehtoisen käyttövoiman käyttö, sekä akkujen elinkaaren hallinta ovat tässä keskeisiä. VDL Bus & Coach pyrkii kestävään materiaalien käyttöön ja syntyvän jätteen minimoimiseen. Kaikkien työntekijöiden, niin vakinaisten kuin tilapäistenkin, on noudatettava näitä periaatteita työssään.

Vaarallisten aineiden politiikka

VDL Bus & Coach toimii aktiivisesti vaarallisten aineiden suhteen. Olemme sitoutuneita noudattamaan REACH-asetusta (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), jonka lisäksi minimoimme haitallisten CMR-aineiden (aiheuttavat syöpää, vaurioittavat perimää tai aiheuttavat vaaraa lisääntymiselle) käyttöä. 

Aiomme käyttää tuotantoomme ainoastaan päteviä toimittajia. Toimittajiemme vaaditaan toimimaan Euroopan Unionin REACH-asetuksen mukaisesti (EY 1907/2006). Se määrittelee kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja rajoituksia. VDL Bus & Coach tukee täysin REACH-asetuksen tavoitteita parantaa ihmisten terveyden- ja ympäristönsuojelua kemikaalien aiheuttamilta vaaroilta tunnistamalla paremmin niiden luontaiset ominaisuudet tuotantoprosessin alussa. Laki määrittelee valmistettavien ja maahantuotavien kemikaalein rekisteröintiä. Näitä aineita sisältävien tuotteiden toimittajien on ilmoitettava tuotteiden käyttäjille miten niitä käytetään turvallisesti.

Lataa VDL Bus & Coachin Eettinen Ohjeisto, jossa on lisätietoa ympäristöstä ja yhteiskunnasta.