Menu

Vedyn tulevaisuus

Sähköisessä julkisessa liikenteessä suurin osa sähkölinja-autoista toimii nykyisin akuilla. Toinen vaihtoehto sähköiseen liikenteeseen on vedyn käyttö. Vetykäyttöinen ajoneuvo on sähköajoneuvo, joka tuottaa tarvitsemansa sähkön polttokennolla. Vaikka akkukäyttöiset linja-autot ovat jo ennestään tuttu näky nykyisillä teillä, vetykäyttöiset linja-autot ovat vielä melko harvinaisia. Ajan mittaan on kuitenkin odotettavissa, että akku- ja vetykäyttöisiä linja-autoja käytetään rinta rinnan toistensa kanssa.

Tulevaisuudessa on todennäköistä, että akkukäyttöisiä ajoneuvoja käytetään pääasiassa pienemmissä tai tietyllä maantieteellisellä alueella käytettävissä ajoneuvoissa. Vety soveltuu paremmin raskaille, pitkän matkan ajoneuvoille. Esimerkkeinä pitkän matkan kuljetukset ja kaukoliikenteen tai linja-autot.

VDL Bus & Coach on sitoutunut tähän sähköisen liikenteen muotoon kehittääkseen sähköisen ajamisen tulevaisuutta. Modulaarisen konseptin avulla voidaan kaikkiin ajoneuvoihin liittää standardikokoinen energiamoduuli. Moduulin energialähde – akkutekniikka tai vety – ei vaikuta mitenkään muun auton rakenteeseen.

Vetykäyttöisessä ajoneuvossa on useita vetysäiliöitä ja polttokenno. Vety muunnetaan ympäröivän ilman hapen avulla sähkökemiallisessa prosessissa sähköksi, joka syötetään voimansiirtoon. Vesi on ainoa sivutuote, jota prosessissa syntyy. Näin ollen sekä vetykäyttöinen että akkukäyttöinen ajoneuvo ovat CO2 -neutraaleja.