Menu

FUTURA FDD2 JAKO
AUTOBUS VEŘEJNÉ DOPRAVY

Vozidlo VDL Futura FDD2 používá irský Národní dopravní úřad (NTA) jako autobus veřejné dopravy na regionálních a příměstských linkách.

NA MÍRU PRO POUŽITÍ VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

Vozidla Futura FDD2-141 určená pro společnost NTA jsou vyrobena tak, aby splňovala velmi komplexní požadavky veřejné dopravy. Vzhledem k zamýšlenému využití je důležité, aby čekací doba na zastávkách byla co nejkratší. Proto jsou vozidla vybavena dvěma dveřmi a dvěma schodišti. Kromě toho je celková výška vozidel 4,17 m, což znamená, že výška stropu na spodní i horní palubě je 1,82 m, tedy více, než je obvyklé. 

Tyto prvky v kombinaci se zcela rovnou podlahou spodní paluby výrazně zvyšují volnost pohybu. Rovná podlaha modelu FDD2 a široké jednokřídlé dveře uprostřed (vybavené rampou pro invalidní vozík) navíc zajišťují snadnější nastupování i vystupování i pro osoby se sníženou pohyblivostí. 

Bezproblémovému nasazení autobusů VDL Futura do provozu veřejné dopravy přispívají také kamerový systém CCTV, platební systém a ukazatele trasy.