Menu

Budoucnost vodíku

Při přechodu na elektrickou veřejnou dopravu je v současné době velká většina elektrických autobusů napájena bateriemi. Další forma jízdy na elektřinu zahrnuje použití vodíku. Vozidlo na vodíkový pohon je elektrické vozidlo, které si vyrábí svou vlastní elektrickou energii pomocí palivového článku. Zatímco autobusy poháněné bateriemi lze dnes na silnicích spatřit běžně, autobusy na vodíkový pohon jsou poměrně vzácné. Očekává se ale, že autobusy poháněné bateriemi a vodíkové autobusy budou časem jezdit vedle sebe.

V budoucnu bude pravděpodobně platit zásada, že bateriový pohon se bude většinou využívat u menších vozidel anebo vozidel používaných v určité zeměpisné oblasti. Vodík je vhodnější pro těžká vozidla, která musejí jezdit na dlouhé vzdálenosti. Jde tak o vhodnou alternativu pro autokary a mezinárodní přepravce.

Společnost VDL Bus & Coach se na vývoji této formy elektrické dopravy plně podílí, aby mohla stále více formovat budoucnost elektrického ježdění. Vytvořením modulární koncepce lze do jakéhokoli vozidla integrovat modul s energetickým systémem standardních rozměrů. Přesněji řečeno – to, na jakém energetickém systému modul pracuje (bateriová technologie nebo vodík), nemá žádný vliv na to, jak je vozidlo vyrobeno.

Vozidlo na vodíkový pohon má několik vodíkových nádrží a palivový článek. Použitím kyslíku z okolního vzduchu se vodík elektrochemickým procesem převádí na elektrickou energii. Tato elektřina napájí elektrický pohon. Jediným vedlejším produktem je voda. Díky tomu je vozidlo poháněné vodíkem, stejně jako vozidlo poháněné baterií, CO2 neutrální.