Menu

Řidič

VÝZKUM MEZI ŘIDIČI

Spokojený řidič je jedním z našich nejdůležitějších ambasadorů. Naši vědci vedli rozhovory s desítkami řidičů po celé Evropě, aby zjistili jejich potřeby: co je pro ně důležité, co jim chybí, co je třeba změnit a co se daří. Společnost VDL Bus & Coach také spolupracovala s průmyslovými sdruženími veřejné dopravy a univerzitami. Na základě výsledků byla u nové generace elektrobusů Citea věnována pozornost rovněž optimálnímu provedení kabiny řidiče. Koneckonců je to jeho pracoviště po celičký den. Pokud jde o ergonomii, snadné ovládání, pohodlí a bezpečnost, nebyly učiněny žádné ústupky.

OPTIMÁLNÍ KOMFORT

V nové generaci elektrobusů Citea došlo nejen k výraznému vylepšení místa k sezení řidiče, ale také sloupku řízení s větším rozsahem nastavení a nižšími řídicími silami pro optimální komfort, vycházející z moderní technologie používané v automobilovém průmyslu. Řidič má k dispozici flexibilní a rozsáhlé možnosti nastavení a dostatek úložného prostoru. Na základě výsledků výzkumu bylo na zlepšení interakce mezi řidičem a vozidlem a na posílení bezpečnostních systémů vynaloženo mnoho času a energie. V úvahu byl vzat také budoucí vývoj platebních systémů a autonomního řízení.

TEPELNÁ ZÓNA

Kabinu řidiče v elektrobuse Citea lze přeměnit na ideální pracoviště pro každého řidiče, který během směny stráví průměrně 2 až 3 hodiny v témže městském autobusu. Pracoviště musí být rovněž příjemné z hlediska teploty. V nové generaci elektrobusů Citea si řidič může vytvořit svou vlastní tepelnou zónu, a to pomocí přídavného topení v kabině, které produkuje teplý vzduch kolem nohou a trupu. Řidič si může nastavit teplotu od 17 do 27 stupňů tak, jak je to jemu příjemné. Výsledkem je klimatizovaná zóna, v níž lze průvan, například v důsledku otevírání dveří anebo proudu cestujících, cítit jen stěží.