Menu

200 millioner elektriske km


Status 8-2022

Nederland

Nederland har flest elektriske VDL-kjøretøy, og har kjørt flest elektriske kilometer. Mer enn 600 elektriske VDL-busser kjører i over 35 byer. I mellomtiden har elektrisk Citea blitt en integrert del av dagens gatebilde i hele Nederland.

Sveits

I 2018 ble Citea SLF-120 Electric levert til PostAuto i Sveits som en del av et pilotprosjekt for å få erfaring med elektriske kjøretøy. For ett år siden begynte Basler Verkehrsbetriebe (BVB) også å få erfaring med elektriske kjøretøy gjennom et pilotprosjekt med Citea SLFA-181 Electric, den første elektriske leddbussen i Sveits.

Norge

Norge er et levende bevis på at VDL Citea Electric er egnet for mange forskjellige værforhold. I Oslo kjører 40 busser gjennom de vakreste vinterlandskap, og de trosser tøffe værforhold. 8 Citea’s Electric er I drift som skyttelbusser på are Avinor Oslo airport.

Finland

Høsten 2018 introduserte VDL Bus & Coach VDL Citea SLE-129 Electric. Ett år senere ble dieselbussene i Helsinki og Espoo byttet ut med Citea Electric laventré busser. En vellykket del av overgangen til elektrisk kollektivtransport. Totalt 38 elektriske VDL-busser er nå i drift i 5 finske byer.

Tyskland

Når det gjelder antall kjørte elektriske kilometer, gjør VDL Bus & Coach raske fremskritt i Tyskland. I februar 2021 kjørte 88 busser i 6 byer til sammen 4,5 millioner elektriske kilometer. Innen sommeren 2022 hadde disse tallene økt kraftig: mer enn 12 millioner kilometer ble dekket av 358 elektriske VDL Citeas i drift i 15 byer.

Frankrike

I 2019 begynte Citea SLFA-180 Electric å kjøre i Orléans. For transportøren Keolis Métropole Orléans, samt for Orléans storbyregion, var dette den første elektriske VDL-bussen. I mellomtiden har kjøretøyet allerede kjørt 59.000 elektriske kilometer på flere bylinjer, og Keolis har fått lang erfaring med elektriske kjøretøy. Et løfte for fremtiden for elektrisk kollektivtransport i Frankrike.

Sverige

I Sverige er VDL Bus & Coach et viktig bidrag til en mer bærekraftig kollektivtransport. Med 4,5 millioner kjørte kilometer i 4 forskjellige byer er Sverige også i fronten når det gjelder kollektivtransport med nullutslipp. Vi er veldig stolte av å være en del av disse fantastiske prosjektene.

Belgia

Siden 2014 har De Lijn bestilt totalt 890 VDL busserog fått god erfaring med elektriske kjøretøy ved bruk av hybridkjøretøy. I 2019 ble de første 7 VDL Citeas SLF-120 Electric lansert i Leuven, og markerte overgangen til helelektrisk kollektivtransport. VDL Citeas opererer nå i 5 belgiske byer.

Luxembourg

Luxembourg har vist at det ikke er størrelsen det kommer an på. Selv om det er et lite land, så har de stor utvikling innen elektrisk kollektivtransport. I 2018 bleden første elektriske Citeas LLE-99 tatt i bruk i Dudelange. I tillegg til Dudelange brukes også våre elektriske busser i Diekirch, Bascharage, Luxembourg og Ettelbruck.

Danmark

I Danmarks hovedstad København, og i byen Ballerup, kjører 29 elektriske VDL Citeas på veiene. De 8 Citeas SLF-120 Electric og de 21 Citeas SLFA-180 Electric kjører 24 timer i døgnet og har allerede tilbakelagt nesten 6 millioner elektriske kilometer på omtrent 2 år.

ITALIA

I Italia har VDL Bus & Coach tatt de første skrittene innen e-mobilitet. To VDL Citeas SLF-120 Electric opererer mellom parkeringsområdene, terminal 1, 2 og Cargo City of Milano-Malpensa Airport. Med kjøpet av 7 VDL Citeas har TPER, et av Italias største offentlige transportselskaper, rettet blikket mot et langsiktig partnerskap som kan føre til at selskapet utvides til 20 elektriske bybusser.