Menu

MILJØ & SIKKERHET

Bedriftens samfunnsansvar

VDL Bus & Coach ser på bedriftens samsfunnsansvar (CSR) som en integrert del av sin generelle bedriftspolicy. Dette betyr at CSR-aspekter tas med i betraktningen når det tas avgjørelser om organisatoriske, prosessmessige og tekniske anliggender. Dette er helt på linje med VDL Groeps CSR-policy.

Våre produkter produseres i Nederland og Belgia. Dersom mulig, befinner seg våre leverandører i samme region. Som en konsekvens av dette så har våre produkter et svært lavt karbonfotavtrykk i løpet av både produksjons- og transportfasen. Lokal produksjon reduserer bussens totale miljøpåvirkning drastisk, fordi transport er en stor belastning på det totale karbonavtrykket.

VDL Bus & Coach følger utviklingen, produksjon og globalt salg av innovative og konkurransedyktige produkter og tjenester, og ønsker å levere økt verdi til verden rundt oss. Vi bringer mennesker og organisasjoner sammen for å utvikle produkter, tjenester og løsninger som forbedrer velferden og lønnsomheten for alle. Alle hos VDL ønsker å gjøre en forskjell og jobber for best mulige resultater. Sammen forbedrer vi våre tanker og handlinger. Mennesker er det viktigste vi har.

Miljøpolicy

Å ta vare på miljøet er et sosialt ansvar for VDL Bus & Coach og alle våre ansatte. Med produkter og utviklinger i transportbransjen (elektrisk kjøring, batteriteknologi, bruk av lette konstruksjoner) står vi for et betydelig bidrag til et bedre miljø å leve i. Krav og forpliktelser under ISO 14001 styringssystemet er ledende og et utgangspunkt for kontinuerlig forbedring.

Bærekraftig fokus

Hovedfokus i utviklingen av våre kjøretøy er lavest mulig egenvekt, for å oppnå minimalt drivstofforbruk. Vi ønsker en optimal balanse mellom økologiske og økonomiske interesser. Bruk av avanserte teknologier som f.eks. ren diesel, hybrid, elektrisk, drivstoffcelle og/eller alternative fremdriftsmetoder samt styring av batteriers livssyklus er svært viktige elementer i dette. VDL Bus & Coach gjør sitt ytterste for å bruke bærekraftige materialer og redusere avfall. Alle ansatte, uansett om de er fast eller midlertidig ansatte, må overholde disse prinsippene i arbeidet sitt.

Policy for farlige substanser

VDL Bus & Coach har en aktiv policy innen feltet farlige substanser. Vi har forpliktet oss til REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals), og vi har også en minimeringsforpliktelse overfor CRM-substanser (karsinogeniske, mutageniske og reprotoksiske).

Vi bruker kun kvalifiserte leverandører for våre produkter. Våre produksjonsleverandører er forpliktet til å arbeide i henhold til REACH, som er en EU-forskrift om kjemikalier og sikker bruk av dem (EC 1907/2006). REACH handler om registrering, evaluering, autorisering og begrensning av kjemikalier. VDL Bus & Coach støtter målene til REACH i sin helhet i å forbedre beskyttelsen av menneskers helse og miljø gjennom bedre identifikasjon av de iboende egenskaper til kjemiske substanser i begynnelsen av produksjonsprosessen. Loven spesifiserer registreringen av kjemiske substanser som produseres og importeres. Leverandører av produkter som inneholder disse substansene må informere kunder som bruker disse produktene om hvordan disse skal håndteres på en profesjonell måte.

Last ned VDL Bus & Coach Kode eller Oppførsel for mer informasjon om miljø og samfunn.