Menu

Overgang til nullutslipp

Din overgangspartner

VDL Bus & Coach er en den første overgangspartneren for mange operatører og lokale myndigheter i hele Europa. Uansett om vi fokuserer på overgang fra diesel til elektrisk, eller å utføre trinnvise forbedringer for å fornye flåten med en rekke elektriske busser. Vi er partner for mange operatører og lokale myndigheter.

Vi har alltid fokus på å minimere miljøpåvirkningen og forbedre effektiviteten, og vi samarbeider nært med våre partnere og leder overgangen til nullutslipp.

For å oppnå null utslipp, har VDL Bus & Coach utviklet en spesiell overgangsprosess for å hjelpe kunder. Fra analyse, prosjektdefinering og -beregning, til implementering, testing og daglig drift. Vi støtter deg på alle måter hele veien.

Nøkkelferdige løsninger

Utover å være en leverandør av busser er VDL Bus & Coach en komplett systemleverandør. I tillegg til å levere busser, så ivaretar vi også infrastrukturen, administrerer prosjekt og implementering, og installerer, overvåker, reparerer og vedlikeholder hele systemet. Vi gir råd i løpet av kjøpsprosessen, driftsperioden og også i løpet av videresalgsfasen. Vi anser profesjonelle opplæringskurs, råd fra eksperter og gode finansløsninger som normen. Det samme gjelder rask og garantert levering av deler.

Med VDL Bus & Coach får du totalservice i løpet av alle bruksfaser.

Sammen skal vi bygge den beste driften for nullutslipp

Vår Citea Electric-serie er basert på et modulært konsept. Dette betyr at systemet vårt gjør det mulig for alle operatører å konfigurere sin egen drift for nullutslipp. Vi leverer systemer og støtte som er perfekt skreddersydd til kundens driftsbehov og krav. Basert på dyptgående analyser, beregninger og utvidet ekspertise, så kan VDL Bus & Coach gi en optimal løsning for all drift, alle steder.

VDL Bus & Coach støtter deg gjennom hele prosessen og alle valg. Fra valg av batteriteknologi til ladesystem og fra implementeringsadministrasjon og konnektivitet til overvåking, reparasjon og vedlikehold.

Batteri

Batteriteknologien utvikler seg raskt og gir mulighet for mange forskjellige alternativer. Vi følger nøye med på all utvikling og samarbeider med flere batterileverandører. Aspekter som vekt, pris, energitetthet, sammensetning og forventet levetid er faktorer som påvirker riktig valg av batteri. En annen svært viktig faktor er hvor raskt batteriet kan lades. VDL Bus & Coach fokuserer hovedsakelig på driften.

For å kunne levere best mulig batteriteknologi, analyserer vi hele driften. For å kunne realisere en drift som kjører over 500 km per dag, så brukes hurtigladende batterier. Disse batteritypene er kjent for sin fleksibilitet og lange levetid, og gir ladetider fra 5 til 50 minutter. Det totale energinivået til batteripakkene varierer fra 216 til 420 kWh.

Ladesystem

Citea Electric-serien kan lades med flere ladesystemer basert på de kommende europeiske standardene. Ladingen kan utføres med en effekt på 30 kW til 450 kW, med forskjell mellom sakte- og hurtiglading. Alle busser er utstyrt med en Combo2 ladekontakt for en ladestrøm på 50 kW. For høyere effekt, er tak- og infrastrukturmonterte pantografer tilgjengelige. Med en pantograf kan man nå en effekt på opptil 450 kW. Tak- og infrastrukturmontert pantograf kan også brukes for depotlading. Hvilket system som passer best for en type drift avhenger av selve driften.

Prosjektledelse

I løpet av implementeringsfasen støtter VDL Bus & Coach deg gjennom hele prosessen. Dette begynner med å definere prosesser og prosjektomfang. Etter dette begynner produksjon av bussene og infrastrukturen. Når det er klart vil alt bli installert og satt i drift. Det siste trinnet i implementeringsfasen er testing og opplæring. Vi samarbeider nært med deg å støtter deg i alle faser.