Menu

Bærekraftighet

FREMTIDENS E-BUSS 

Den nye generasjonen med Citea-er bygges i vårt pålitelige nettverk med produksjonsfasiliteter i Nederland og Belgia. Mens konkurrentene stadig flytter sin produksjon til land med lave lønninger, velg vi bevisst å fortsette å bygge bussene våre i Vest-Europa. I nærheten av våre kunder, CO2-nøytralt og ved bruk av bærekraftige metoder. VDL Bus & Coach-fabrikkene har høyt kvalifisert personell og bruker de mest moderne teknikkene for å produsere e-busser for fremtiden.

LOKAL TILFØRSELSKJEDE

 

Den nye generasjonen med Citeas utvikles med fokus på bærekraftighet. Lokale leverandører spiller en viktig rolle i å minimere logistikk og dermed det miljømessige avtrykket av transporten. Mer enn 80% av bussens vekt leveres fra vesteuropeiske land innen en 1.250 km rekkevidde på monteringslinjene: Etter montering er den eneste gjenværende transporten å få den ut til kundene, som deretter vil ta i bruk den elektronisk driften av bussen. Selv om veitransport kan avgi over 60 g CO2/tonn-km og frakt opp til 20 g CO2/tonn-km, er den lokale tilførselskjeden et viktig bidrag til et lavt miljømessig avtrykk.