Menu

Kapasitet

Elektrisk drivverk

Den nye generasjonen Citeas er basert kun på et elektrisk drivverk. Når man utvikler et slikt kjøretøy, er man ikke lenger bundet til at komponentene må plasseres på faste steder, som f.eks. en forbrenningsmotor. Som et resultat av dette har VDL Bus & Coach hatt full frihet til å utvikle det tekniske designet, og å distribuere komponentenes vekt så optimalt som mulig, ved for eksempel å legge batteriene i gulvet, integrere motorer i hjulene og plassere akslingene og dørene på best egnet sted.

110 passasjerer på
12,2 meter

Ett av det viktigste prinsippene i utviklingen av den nye generasjonen Citeas handler om å øke minimum antall passasjerer. Resultatene av dette er en effektiv layout, lav vekt på tom buss, optimal vektfordeling og busslengde. Bussens tilgangsmuligheter er også forbedret. Samtidig er det plass til flere: opp til maksimum 110 personer i et kjøretøy på 12,2 meter. Alle typer Citea fra VDL Bus & Coach har minst 45 sitteplasser.

Batterier i gulvet

Den standard batteripakken i den nye generasjonen Citeas er integrert i gulvet. Fravær av batterier i selve bussen gir optimal passasjerflyt og flere sitteplasser. Plassering av batteriene i gulvet gjør bussens tyngdepunkt lavere, noe som gjør den mer stabil på veien. Sjåførens komfort er også betydelig bedre.

Hel sidevegg

Komposittsideveggen i Citea er noe helt nytt, den er konstruert i én del og selvutviklet av VDL Bus & Coach. Dette gir mindre vibrasjon og demper støyen fra utsiden. I tillegg gir det mindre strømforbruk. Den innovative komposittsideveggen er 15% lettere enn en vanlig sidevegg. I tillegg har introduksjonen av denne komposittsideveggen forbedret bussens isolasjon betydelig, noe som igjen har redusert klimaanleggets forbruk. Det er heller ingen kuldebroer i sideveggen lenger. Resultatet er mer komfort for passasjerene.