Menu

Hydrogen er fremtiden

I overgangen til elektrisk kollektivtransport, drives nå de fleste elektriske busser av batterier. En annen form for elektrisk kjøring innebærer bruk av hydrogen. Et hydrogendrevet kjøretøy er et elektrisk kjøretøy som genererer sin egen elektrisitet ved hjelp av en drivstoffcelle. Selv om batteridrevne busser allerede er et kjent syn på dagens veier, er hydrogendrevne busser heller sjeldne. Med tiden forventes det imidlertid at batteridrevne busser og hydrogenbusser vil kjøre side om side.

I fremtiden vil vi sannsynligvis se at batterier for det meste brukes i mindre kjøretøy eller kjøretøy som skal brukes innen et visst geografisk område. Hydrogen er mer egnet for tunge kjøretøy som skal kjøre lange distanser, som f.eks. internasjonal transport eller busser.

VDL Bus & Coach er svært engasjert i utviklingen av denne formen for elektrisk transport, og vil være med på å forme fremtiden for elektrisk kjøring. Ved å arbeide med et modulært konsept, kan en modul med et energisystem av standarddimensjoner integreres i hvilket som helst kjøretøy. Hva slags energisystem modulen fungerer på – batteriteknologi eller hydrogen – utgjør ingen forskjell i hvordan kjøretøyet bygges.

Et hydrogendrevet kjøretøy har flere hydrogentanker og en drivstoffcelle. Ved bruk av oksygen fra omgivelsene, omdannes hydrogen til elektrisitet gjennom en elektrokjemisk prosess. Denne elektrisiteten mater den elektriske drivlinjen. Vann er det eneste biproduktet. Det gjør hydrogenkjøretøyet CO2 nøytralt, akkurat som batteridrevne kjøretøy.