Menu

VDL Bus & Coach introducerar VDL Pure/Clean Air Technology: en innovation i COVID-19-tider

Förarnas och passagerarnas hälsa är i dessa tider med COVID-19 mer än någonsin den första prioriteringen för kollektivtrafik- och turistbussföretag. VDL Bus & Coach har tagit fram olika rekommendationer och lösningar för modellerna Futura och Citea som minskar risken för smittspridning under resan. Introduktionen av VDL Pure Air Technology (för Futura) och VDL Clean Air Technology (för Citea och Futura) är en av de viktigaste innovationerna. 

”Det behöver knappt sägas att krisen med COVID-19 har haft en stor inverkan på VDL Bus & Coach och bussindustrin i stort”, säger Pieter Gerdingh, affärsområdeschef för turistbussar hos VDL Bus & Coach. ”Vi måste anpassa oss till den nya verkligheten. Antalet resor har sjunkit drastiskt på grund av COVID-19 och det är oklart hur snabbt turismen kommer att återhämta sig. Under krisen med coronaviruset har vi hållit kontakten med våra kunder redan från början. Det är tydligt att vi, som bransch, allesammans är ansvariga för att göra busstransporter så säkra som möjligt och för att återfå passagerarnas förtroende." 

Alex de Jong, affärsområdeschef för kollektivtrafik, tillägger, ”Våra kunder måste klara sig på ett mindre antal personer som använder kollektivtrafik. Det får även konsekvenser för anbudsförfaranden. Men även i dessa svåra tider så fortsätter vi att investera med målet att stärka vår position som en europeisk föregångare inom e-mobilitet på våra huvudmarknader.” 

VDL Pure Air Technology
Viruset COVID-19 sprids på olika sätt. Erfarenheter visar att infektionen för det mesta orsakas av viruspartiklar på ytor och aerosoler i luften. Utöver de grundläggande reglerna ombord på bussen i många länder (handdesinficering, användning av ansiktsmask och att hålla avståndet), så finns det en annan viktig regel: att byta ut så mycket luft som möjligt. Genom att kontinuerligt byta ut luften reduceras antalet viruspartiklar till ett minimum.  

För att ytterligare reducera den potentiella närvaron av viruspartiklar introducerar VDL Bus & Coach VDL Pure Air Technology för Futura. Tekniken innefattar aktiv jonisering av luften med hjälp av plasmaklusterjonisatorer. Den joniserade luften som förs in i passagerarutrymmet via luftkanalerna har ett så högt jonvärde att inte bara virus utan även fint damm och bakterier blir ofarliga. Modulerna för VDL Pure Air Technology placeras utom synhåll i fordonets luftkanaler. Pure Air-systemet aktiveras automatiskt när fordonet startar. Detta garanterar en kontinuerlig rening. Joniseringsprocessen är ofarlig för människa och miljö. 

VDL Clean Air Technology
VDL Clean Air Technology är tillgängligt för både Futura och Citea. Det ger möjligheten att uppgradera återcirkuleringsfiltren i klimatsystemet på turistbussar och bussar i kollektivtrafik till ett F7-filter. F7-filter fångar in upp till 90% av alla partiklar med en storlek på upp till 0,4 µm. Detta inkluderar även fuktdroppar orsakade av tal eller hostningar. Dessa fuktdroppar kan vara transportmedlet för mindre viruspartiklar och de stoppas därmed helt av F7-filtret.  

Säkra resor med VDL Citea
Ett antal specifika lösningar har tagits fram för VDL Citea för att garantera att risken för smittspridning hålls på ett minimum. 

Ökning av mängden friskluft i klimatsystemet
Ventilationen är ett av de viktigaste sätten att minska mängden potentiella viruspartiklar i fordonet. För att ytterligare minska risken för smittspridning under en resa, så finns det en möjlighet att ändra klimatsystemets funktion. Detta ökar proportionen friskluft till 100%. Denna anpassning garanterar att mindre luft återcirkulerar vilket minskar risken för smittspridning. 

Kundspecifik skiljevägg för föraren
En säker arbetsplats är en ren nödvändighet. För att skydda föraren mot potentiella infektioner på ett bättre sätt erbjuder VDL Bus & Coach möjligheten att montera en kundanpassad skiljevägg ovanpå den vanliga förargrinden. Skiljeväggen måttanpassas så att viktig utrustning för exempelvis betalning fortfarande är lätt åtkomlig. 

Automatiska doseringsanordningar för desinfektionsmedel
En av grundreglerna handlar om handdesinficering. För att underlätta detta tillhandahåller VDL Bus & Coach möjligheten att installera automatiska doseringsanordningar för desinfektionsmedel vid dörrarna. Doseringsanordningarna är kraftiga och förhindrar handkontakt med apparaten genom en sensor som upptäcker om det finns händer under apparaten. Genom att applicera en desinfektionsspray istället för en gel minskas spillet av desinfektionsmedel till ett minimum. 

Säkra resor med VDL Futura
Kunder kan även välja ett antal specifika lösningar i VDL Futura: 

Manuella doseringsanordningar för desinfektionsmedel
Doseringsanordningarna för desinfektionsmedel kan monteras vid dörrarna. Doseringsanordningarna är kraftiga och förhindrar handkontakt med anordningen genom en lång spak som manövreras med armbågen för att pumpa ut desinfektionsmedlet. 

Skiljevägg av glas för förare och guide
För att skydda föraren och guiden mot potentiella infektioner på ett bättre sätt erbjuder VDL Bus & Coach möjligheten att montera en skiljevägg av glas på den vanliga avskiljaren på både förarens och guidens sida. Skiljeväggen i glas täcker hela området bakom föraren och guiden och uppfyller rådande säkerhetskrav. 

Klistermärken
Att uppmärksamma passagerarna på den nya situationen och därigenom skapa medvetenhet om hur man bör agera är ett viktigt steg mot en säker resa. För att underlätta detta har VDL Bus & Coach tagit fram olika klistermärken som använder tydliga symboler för att uppmärksamma passagerarna på de nya regler som gäller under resan. 

Innovationer från VDL för COVID-19
Introduktionen av dessa lösningar, som har utvecklats av VDL Bus & Coach för COVID-19, passar väl in i företagets innovativa profil. Deutsche Bahn Medibuses, som byggs av VDL Bus & Coach, används redan i en storskalig studie av Robert Koch Institute (RKI) kring spridningen av COVID-19 i Tyskland. Genom att använda Medibuses har forskare och läkare tillgång till laboratoriemiljöer av hög kvalitet som på ett flexibelt sätt kan användas på olika platser. 

VDL Groep tar sitt sociala ansvar på allvar och vill ge sitt bidrag till system som kan påverka återhämtningen för patienter som har drabbats av COVID-19. 

Tillsammans med Koninlijke DSM har ett samarbete inletts för att producera medicinska ansiktsmasker av hög kvalitet. En unik sak med dessa masker är att filtermaterialet tillverkas i Nederländerna. Dessutom deltar tre VDL-företag i förverkligandet av hundratals ventilationssystem för samarbetspartnern Demcon. På det här sättet har ett komplett ventilationssystem som är lämpligt för ventilering av COVID-19-patienter inom intensivvården utvecklats, tillverkats och testats.

23 november 2020

VDL Bus & Coach Sweden
Fredrik Dahlborg
Managing Director
+46 (0)70 272 13 32
f.dahlborg@vdlbuscoach.se