Menu

Batterijen van VDL Bus & Coach krijgen bij RWE een tweede leven in ‘project Anubis’

Intensief gebruikte batterijen, afkomstig uit elektrische bussen van VDL Bus & Coach, krijgen een tweede leven in het ‘project Anubis’. Dit initiatief van energiebedrijf RWE en VDL Bus & Coach draait om het duurzaam en circulair gebruik van grondstoffen, in dit geval bus-batterijen, in een centraal opslagsysteem in Moerdijk.

De transportsector verandert de komende jaren in hoog tempo van sterk fossiel afhankelijk naar elektrisch. Ervan uitgaande dat na 2030 alle bussen en steeds meer auto’s en vrachtwagens in Nederland op elektriciteit rijden, komt jaarlijks meer dan 150.000 ton aan batterijen beschikbaar voor recycling. Deze worden momenteel als afval aangemerkt en veelal naar recyclingbedrijven in het buitenland gebracht.

Duurzaamheidsstrategie
“In het Anubis-project maken we in eerste instantie gebruik van de batterijen afkomstig uit 43 elektrische VDL-bussen van Transdev die sinds 2016 in Eindhoven rijden”, legt Paul van Vuuren, CEO van VDL Bus & Coach, uit. “Deze voertuigen krijgen momenteel een nieuw en groter batterijpakket, maar de gebruikte batterijen hebben nog voldoende capaciteit om te worden gebruikt in stationaire toepassingen. In Europa zijn wij een van de voorlopers op het gebied van elektrisch openbaar vervoer. Het bieden van een duurzame circulaire oplossing voor onze batterijen past in onze strategie. De toepassing hiervan vraagt echter nog veel nieuwe kennis en ontwikkeling. Samen met RWE gaan wij daarom in ‘project Anubis’ veel data verzamelen, zodat we nog meer kunnen bijdragen aan het verder verduurzamen van onze maatschappij.”

Bart Kraayvanger, Manager ZE en Facility Support Transdev Nederland: “In 2016 hebben we, samen met VDL, in Eindhoven de eerste grote stappen gezet op het gebied van zero emissie busvervoer in Nederland. Een sterk staaltje pionieren, waar we veel belangrijke lessen uit hebben getrokken. Nu zijn we opnieuw betrokken bij deze vooruitstrevende en grootschalige ontwikkelingen op het gebied van hergebruik van bus-batterijen.”

De 43 batterijen uit de elektrische VDL-bussen, met een totale opslagcapaciteit van 7,5 megawatt, worden in de RWE-energiecentrale in Moerdijk gekoppeld tot één batterij. RWE werkt ook aan batterijprojecten in Duitsland, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Het is RWE’s ambitie om de capaciteit de komende jaren te laten groeien naar 3 gigawatt.

Succesvolle energietransitie
RWE loopt voorop in het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan een succesvolle energietransitie. Behalve het balanceren van vraag en aanbod van (duurzame) energie, zijn batterijsystemen, door hun snelle reactietijd, ook uitermate geschikt voor het stabiliseren van het energienetwerk. “Dat zijn belangrijke voorwaarden voor het verder verduurzamen van onze energievoorziening”, zegt Roger Miesen, CEO van RWE Generation. “Met het Anubis-project tonen RWE en VDL aan dat technische uitdagingen met betrekking tot de bouw en exploitatie van installaties, zoals deze, kunnen worden overwonnen. En met dit project dragen we actief bij aan CO2-reductie, omdat de batterijen na een eerste fase in de VDL-bussen, bij RWE een verlengde levensduur krijgen. Daarna worden ze hoogwaardig gerecycled.”

Het doel van het Anubis-project is om een innovatieve stationaire energieopslaginstallatie op basis van bus-batterijen te demonstreren en te valideren. Dit zal grootschalige uitrol van dergelijke projecten mogelijk maken en daarmee bijdragen aan de circulaire economie in Nederland. De komende jaren komen naar verwachting veel batterijen terug van elektrische voertuigen. Van Vuuren: “In Europa rijden meer dan 1.100 elektrische VDL-bussen in diverse steden en regio’s. Wij verwachten dus met het Anubis-project veel te leren zodat we een belangrijke bijdrage kunnen gaan leveren aan een toekomst waarin gebruikte bus-batterijen gebruikt worden als energie opslagsysteem voordat ze gerecycled worden.”

RWE
RWE leidt de weg naar een groene energiewereld. Met een veelomvattende investerings- en groeistrategie breidt RWE in 2030 zijn krachtige, groene opwekcapaciteit internationaal uit tot 50 gigawatt. Zij investeren daarvoor dit decennium 50 miljard euro bruto. De portefeuille is gebaseerd op wind-op-land, wind-op-zee, zon, waterstof, batterijopslag, biomassa en gas. RWE Supply & Trading levert energieoplossingen op maat voor grote klanten. RWE heeft vestigingen in de aantrekkelijke markten van Europa, Noord-Amerika en de regio Azië-Pacific. RWE is bezig met een verantwoorde uitfasering van kernenergie en steenkool. RWE heeft wereldwijd zo'n 19.000 mensen in dienst en heeft een duidelijk doel voor ogen: klimaatneutraal in 2040. Op weg daar naartoe heeft RWE ambitieuze doelen gesteld voor alle activiteiten die broeikasgasemissies veroorzaken. Het Science Based Targets-initiatief bevestigt dat deze emissiereductiedoelstellingen in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van Parijs. Geheel in de geest van het doel van RWE: ‘Our energy for a sustainable life’.

14 oktober 2022

VDL Bus & Coach bv
Miel Timmers, woordvoerder VDL Groep
Telefoon +31 (0)40 208 4400
m.timmers@vdl.nl