Menu

Milieu & maatschappij

Collectieve sociale verantwoordelijkheid

VDL Bus & Coach ziet Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) als een integraal onderdeel van haar algehele bedrijfsbeleid. Dit betekent dat bij besluitvorming over organisatorische, procesmatige en technische zaken rekening wordt gehouden met MVO-aspecten. Dit is volledig in lijn met het MVO-beleid van de VDL Groep.

Onze producten worden geproduceerd in Nederland en België. Waar mogelijk zijn onze leveranciers in dezelfde regio actief. Als gevolg daarvan hebben onze producten een zeer lage CO2-voetafdruk tijdens de productie- en transportfase. Lokale productie verlaagt de totale impact van bussen op het milieu drastisch, omdat vervoer een belangrijke invloed heeft op de totale CO2-voetafdruk.

Met de ontwikkeling, productie en wereldwijde verkoop van innovatieve, concurrerende producten en diensten, streeft VDL Bus & Coach naar het leveren van een toegevoegde waarde aan de wereld om ons heen. We brengen mensen en organisaties samen om producten, diensten en oplossingen te ontwikkelen die het welzijn en de welvaart van ons allemaal verbeteren. Iedereen bij VDL is gedreven om het verschil te maken en te streven naar het beste resultaat. Samen blinken we uit in hoe we denken en handelen. Mensen zijn onze belangrijkste troef.

Milieubeleid

De zorg voor het milieu is een maatschappelijke verantwoordelijkheid van VDL Bus & Coach en alle medewerkers binnen de organisatie. Met producten en ontwikkelingen op het gebied van voertuigentechniek (elektrisch rijden, accutechnologie, het gebruik van lichtgewicht constructies) leveren we een substantiële bijdrage aan een betere leefomgeving. De eisen en verplichtingen in het kader van het ISO 14001-managementsysteem zijn hierbij leidend en vormen het uitgangspunt voor continue verbetering.

Duurzame focus

De primaire focus bij de ontwikkeling van onze voertuigen is het laagst mogelijke intrinsieke gewicht om een minimaal brandstofverbruik te bereiken. Wij streven naar een optimaal evenwicht tussen ecologische en economische belangen. De toepassing van geavanceerde technieken zoals schone diesel, hybride, elektrische, brandstofcel- en/of alternatieve aandrijving en het beheer van de levenscyclus van de accu's staan hierbij centraal. VDL Bus & Coach streeft naar een duurzaam gebruik van materialen en naar vermindering van afval. Alle medewerkers, zowel vaste als tijdelijke, moeten zich tijdens hun werk aan deze principes houden.

Beleid inzake gevaarlijke stoffen

VDL Bus & Coach voert een actief beleid op het gebied van gevaarlijke stoffen. Enerzijds zetten we ons in voor REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en Restrictie van Chemicaliën), anderzijds handhaven we een minimalisatieverplichting voor CRM-stoffen (Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxisch).

Wij streven ernaar alleen gekwalificeerde leveranciers in te zetten voor onze producten. Onze leveranciers zijn verplicht om te werken in overeenstemming met REACH, de verordening van de Europese Unie inzake chemische stoffen en het veilig gebruik ervan (EC 1907/2006). Deze verordening behandelt de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen. VDL Bus & Coach ondersteunt de doelstellingen van REACH met betrekking tot de bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu door een betere identificatie van de intrinsieke eigenschappen van chemische stoffen aan het begin van het productieproces. De wet specificeert de registratie van chemische stoffen die worden geproduceerd en geïmporteerd. Leveranciers van producten die deze stoffen bevatten, zijn verplicht om klanten die deze producten gebruiken te informeren over de manier waarop zij hier professioneel mee om kunnen gaan.

Download de Gedragscode van VDL Bus & Coach voor meer informatie over Milieu & Maatschappij.