Menu

Privacy Policy

Algemeen
VDL Bus & Coach bv (hierna te noemen VDL Bus & Coach) verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in het bedrijf en onze producten en diensten. VDL Bus & Coach hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren over hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. 

Deze Privacy Policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die bezoekers van de website van VDL Bus & Coach achterlaten. Omwille van transparantie hebben wij in deze Privacy Policy omschreven wat wij doen met deze gegevens. 

Soorten persoonsgegevens
De persoonsgegevens die worden verwerkt door VDL Bus & Coach via de website betreffen vaak uw contactgegevens zoals een naam en e-mailadres, een zoekopdracht die u invoert of een vraag die u stelt in het invulformulier. 

Op de website van VDL Groep kunt u via de functies ‘Vacatures, Werken bij VDL, Stage & opleiding en Contact’ zoeken naar vacatures, en ook deze zoekopdrachten kunnen worden opgeslagen en gekoppeld aan bijvoorbeeld uw IP-adres, evenals de informatie die een websitebezoeker uploadt of invult op de website. Geüploade CV’s en motivatiebrieven worden ook verwerkt. 

Daarnaast kan er automatisch informatie worden opgeslagen van u als bezoeker van deze website zoals uw IP-adres en uw klikgedrag. Deze informatie onttrekken wij vaak direct via uw bezoek met zogenoemde cookies. Meer informatie hierover vindt u in de cookieverklaring. 

Wij willen u er graag op wijzen dat ook indien u als zakelijke klant de website bezoekt, wij deze gegevens als (indirecte) persoonsgegevens beschouwen en we dus uw privacy waarborgen. 

Doel voor verwerking van persoonsgegevens
Gegevens die u via de website verstrekt aan VDL Bus & Coach, worden door ons verwerkt voor algemene zakelijke doeleinden zoals het verstrekken van informatie over bepaalde producten en diensten. Met de opgeslagen persoonsgegevens kunnen wij dan contact met u opnemen. 

Uw gegevens kunnen tevens gebruikt worden voor het versturen van digitale nieuwsbrieven, voor zover u hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Deze vorm van contact en marketing beschouwen wij als VDL Bus & Coach’s gerechtvaardigd belang. 

De websites van VDL Groep en VDL Bus & Coach zijn ook bedoeld als sollicitatiekanaal. Via deze websites worden ook de vacatures getoond. Deze verwerkingsactiviteiten worden ook beschouwd als VDL’s gerechtvaardigd belang evenals noodzakelijk voor de uitoefening van (de voorbereiding van) een arbeidsovereenkomst. 

Wij vragen bij een sollicitatie om uw geboortedatum, enkel en alleen zodat wij alle gegevens in het systeem kunnen ontdubbelen en ervoor kunnen zorgdragen dat uw gegevens op de juiste wijze in ons systeem vermeld staan. 

Ontvangende partijen
Onder de verwerkingsactiviteiten vallen in ieder geval het versturen van de persoonsgegevens binnen VDL. Deze website geldt als centraal punt en persoonsgegevens worden doorgezonden naar de betreffende entiteit die u als zakelijke klant of sollicitant wilt benaderen. Uiteraard worden deze persoonsgegevens enkel doorgegeven indien hier een noodzakelijke reden voor is en enkel en alleen aan ontvangers waarvoor de persoonsgegevens relevant zijn. Het kan voorkomen dat uw gegevens worden gedeeld met buitenlandse VDL Bus & Coach entiteiten. 

In het geval VDL Bus & Coach van mening is dat u de website onrechtmatig gebruikt dan is dit (wel) een reden om uw persoonsgegevens naar een (juridische) derde ontvanger door te sturen. 

Op onze website zijn op verscheidene plaatsen social media buttons te vinden. Indien u gebruik maakt van deze sociale mediabuttons dan geldt het privacy statement van die betreffende sociale media en slaan zij uw persoonsgegevens verder op. VDL Bus & Coach heeft hier geen invloed op en neemt derhalve geen verantwoording voor het gebruik van sociale mediabuttons op de VDL Bus & Coach website. 

Bewaartermijn
VDL Bus & Coach bewaart uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is, voor de doeleinden zoals hierboven omschreven is een bewaartermijn van 6 maanden redelijk. Daarna kan VDL Bus & Coach wel geanonimiseerde gegevens bewaren voor statistische- en onderzoeksdoeleinden. 

Voor persoonsgegevens die wij via de vacaturesite van VDL Groep ontvangen in het kader van een sollicitatie of de aanloop daarvan geldt, dat VDL deze informatie niet langer dan 4 weken na sluiting van de betreffende procedure zal verwijderen. Indien VDL u om uw toestemming heeft verzocht en verkregen, mag VDL deze sollicitatiegegevens maximaal twee  jaar bewaren na het laatste betekenisvolle contact indien u niet voor VDL Groep heeft gewerkt. Met een betekenisvol contact bedoelen wij, bijvoorbeeld, communicatie tussen ons (verbaal, ofwel schriftelijk) of situaties waarin u actief deelneemt aan onze (online) diensten. 

Wij bewaren uw gegevens in het kader van een sollicitatie maximaal twee jaar zodat wij u in die periode voor eventuele andere vacatures of voor de door VDL Groep georganiseerde evenementen kunnen benaderen. Na 21 maanden vragen wij u opnieuw toestemming te geven om de gegevens weer 24 maanden te mogen bewaren. 

Indien u niet meer benaderd wilt worden kunt u zichzelf op elk moment uitschrijven. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar recruitment@vdl.nl. Uw gegevens worden dan definitief verwijderd. 

Uw rechten
Omdat wij uw persoonsgegevens verwerken heeft u recht op:

  • Een verzoek om inzage in uw persoonsgegevens in te dienen; 
  • Een verzoek om bepaalde gegevens te corrigeren of verwijderen als de persoonsgegevens irrelevant of onjuist zijn in te dienen;
  • Een verzoek op beperking en bezwaar voor het verwerken van persoonsgegevens;
  • Een verzoek om dataportabiliteit te doen;
  • Het intrekken van uw toestemming. 

Voor alle verzoeken en uw rechten geldt dat VDL Bus & Coach hiervoor een belangenafweging zal maken en zoveel mogelijk uw verzoek zal inwilligen. Indien u om welke reden dan ook uw toestemming wilt intrekken, dan zijn wij verplicht hier gehoor aan te geven. 

Voor de website geldt dat alle persoonsgegevens vrijwillig mogen worden gegeven.  Het spreekt echter voor zich dat wij niet in staat zijn om onze doeleinden van het opnemen van contact, het verstrekken van informatie en het uitvoeren van een sollicitatieprocedure te bereiken, als wij niet over de juiste persoonsgegevens beschikken.

Wijzigingen en meldingen over uw privacy
Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens dan verzoeken wij u contact met ons bedrijf op te nemen. Wij zullen ons uiterste best doen om u te helpen. Als u wenst te reageren op deze Privacy Policy of wanneer VDL Bus & Coach naar uw mening niet in overeenstemming met deze Privacy Policy handelt, vragen we u contact met VDL Bus & Coach op te nemen. Mochten wij er dan niet uitkomen, dan heeft u altijd de mogelijkheid een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Deze Privacy Policy is voor het laatst aangepast  in augustus 2019 en wordt toegepast op VDL Groep B.V. en haar gelieerde ondernemingen waaronder VDL Bus & Coach bv. Indien VDL ervoor kiest deze Privacy Policy te wijzigen dan zullen wij dit op deze pagina kenbaar maken. 

Cookies
Om de dienstverlening te optimaliseren, worden via de website in beperkte mate zogenaamde ‘cookies’ op uw computer geplaatst. Dit zijn kleine informatiebestandjes die opgeslagen worden op uw computer. De cookies worden onder meer gebruikt om interactie van bezoekers met de website bij te houden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het programma Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc.

U kunt de plaatsing van cookies reguleren via uw browser-instellingen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Voor instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser verwijzen wij naar de leverancier van uw browser. Het reguleren van cookies via uw browser beïnvloedt het onbeperkt gebruik van de website niet, doch mogelijk wel het gebruik van andere websites.