Menu

Nieuwe generatie elektrische VDL Citea’s: focus op duurzaamheid en de lokale toeleveringsketen

Het complete productgamma van de nieuwe generatie VDL Citea’s is ontwikkeld met de focus op duurzaamheid. VDL Bus & Coach levert hiermee een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van het Europese openbaar vervoer. Duurzame  transportoplossingen zijn essentieel in de leefbare stad, die stiller en schoner moet worden. Lokale leveranciers spelen een belangrijke rol in het minimaliseren van de logistiek en daarmee de ecologische voetafdruk van het transport. 

Het productieproces van de nieuwe generatie VDL Citea’s is ingericht naar het motto van VDL Groep: ‘De maakindustrie heeft toekomst in West-Europa, West-Europa heeft toekomst door de maakindustrie’. De componenten, die samen meer dan 80% van het gewicht van de bus vormen, worden geleverd vanuit West-Europese landen binnen een straal van 1.250 km van de assemblagelijnen. Na de assemblage is het enige resterende transport naar de klant die de bus vervolgens elektrisch in gebruik neemt. Terwijl het wegtransport meer dan 60g CO2/ton-km uitstoot en de scheepvaart tot 20g CO2/ton-km, draagt het optimaliseren van de lokale toeleveringsketen aanzienlijk bij aan een lage milieubelasting. 

Samenwerking Unicef
“Als familiebedrijf is VDL Groep van oudsher sterk betrokken bij de leef- en werkomgeving”, verklaart president-directeur Willem van der Leegte van VDL Groep. “Voor ons is het dan ook vanzelfsprekend om een bijdrage te leveren aan een duurzame ontwikkeling van de maatschappij. Het is een zeer belangrijk thema voor VDL. Om dit te onderstrepen zijn wij een samenwerking voor twee jaar aangegaan met UNICEF. Samen met de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties gaan we onderdelen van onze toeleveringsketen in kaart brengen en spannen we ons in om grondstoffen die in onze producten zijn verwerkt vrij van kinderarbeid te laten zijn.” 

Batterijketen in kaart gebracht
Bij het voortdurend zoeken naar gebieden waarop de duurzame bijdrage van VDL Bus & Coach verbeterd kan worden, is de batterij van groot belang. UNICEF gaat VDL ondersteunen bij het in kaart brengen van de schakels in de batterijketen van de nieuwe generatie Citea’s en bij het opzetten van een structuur waarmee de bijdrage die VDL levert aan mondiale duurzaamheidsdoelstellingen, de zogenaamde VN 17 Sustainable Developments Goals, inzichtelijk kan worden gemaakt. 

Van der Leegte: “Nu de markt voor elektrische openbaarvervoerbussen groeit, zijn onze klanten nadrukkelijk op zoek naar duurzame e-mobiliteit. Dit varieert van lage CO2-footprints tot lokale toeleveringsketens. Door bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten en aanbestedende overheden streeft VDL Bus & Coach ernaar de waarde en kwaliteit die onze klanten nastreven te verhogen. Het garanderen van de ethische bedrijfsvoering door de gehele, complexe toeleverketen heen is daarbij natuurlijk cruciaal. Ons uitgangspunt is om die toeleveringsketen duurzaam te beheren.” 

Zijwand uit 1 stuk
Noviteit in de nieuwe generatie Citea’s is de composiet zijwand die in één stuk wordt opgebouwd en door VDL zelf is ontwikkeld. Deze zorgt voor minder trillingen en filtert het geluid dat van buiten komt. De innovatieve composiet zijwandconstructie is 15% lichter dan een conventionele zijwand. Dat resulteert in een grote reductie van het energieverbruik. 

Verder is de isolatie van de bus met de introductie van deze composiet zijwand sterk verbeterd, wat het energieverbruik van het klimaatsysteem aanzienlijk heeft gereduceerd. Ook is er geen sprake meer van koudebruggen in de zijwand. Dit leidt tot meer comfort voor de reizigers. De zijwand speelt een cruciale rol in een belangrijk onderdeel van het onderwerp duurzaamheid, namelijk de recyclability van het voertuig waarmee de CO2-footprint wordt verlaagd. 

Duurzaam productienetwerk
De nieuwe generatie Citea’s wordt gebouwd in VDL’s betrouwbare netwerk van productiefaciliteiten in Nederland en België. Terwijl andere busproducenten hun productie steeds meer verplaatsen naar lagelonenlanden, kiest VDL er bewust voor om onze bussen in West-Europa te blijven bouwen. Dichtbij de klanten, CO2-neutraal en met duurzame productiemethoden. De VDL Bus & Coach-fabrieken hebben hooggekwalificeerd personeel in dienst en maken gebruik van de modernste technieken om de e-bussen van de toekomst te produceren.

27 mei 2021