Menu

Roeselare en Valkenswaard: klaar voor de productie van de nieuwe generatie VDL Citea’s

De seinen staan op groen. Over een tijdje wordt de nieuwe generatie VDL Citea’s in een CO2-neutrale fabriek in het Belgische Roeselare geproduceerd. Het besluit is definitief: de nieuwbouw komt er en gaat dit najaar van start. “Wij hebben groot vertrouwen in de toekomstige ontwikkeling van de markt voor elektrische bussen”, zegt CEO Henk Coppens van VDL Bus & Coach. 

Ook bij VDL Bus Valkenswaard zullen elektrische bussen worden geproduceerd. De vestiging in Heerenveen zal in de loop van 2022 worden omgebouwd tot een assemblagefabriek die bouwmodules gaat maken vanwege de voorgenomen samenwerking met bouwbedrijf Van Wijnen. Hierdoor zal VDL in Heerenveen uiteindelijk stoppen met de productie van bussen. 

Duurzame mobiliteit
“Al voor de coronacrisis zijn wij begonnen met het maken van een herinrichtingsplan voor de divisie Bussen om de noodzakelijke flexibiliteit te creeëren en onze activiteiten te versterken”, geeft Coppens aan. “De eerder ingezette koers om door te groeien naar multi-productfabrieken en vergroting van het maakportfolio wordt onverminderd doorgezet. In Nederland is weliswaar een aantal aanbestedingen uitgesteld vanwege de coronacrisis, maar in andere landen lopen de opdrachten door. De vervanging van dieselbussen door elektrische exemplaren is in heel Europa een belangrijk thema omwille van klimaatambities van overheden en steden. Duurzame mobiliteit heeft de toekomst, een commitment waar VDL graag bij aansluit.” 

Henk Coppens benadrukt dat VDL strategisch blijft kiezen voor het bouwen van bussen in West-Europa. “Dichtbij onze klanten, CO2-neutraal en via een duurzame productiewijze met behoud van werkgelegenheid. Op deze manier bieden we duurzame mobiliteitsoplossingen en zijn we, op het gebied van openbaar vervoer, Europees koploper: één op de vijf elektrische bussen is van VDL-makelij.” 

VDL Bus Roeselare
In het najaar van 2019 maakte VDL Bus & Coach reeds bekend een nieuwe fabriek in Roeselare te gaan bouwen. Het productieproces wordt ingericht om op de meest efficiënte wijze elektrisch aangedreven bussen te bouwen. Dit zal gebeuren op een energie neutrale manier, gebruikmakend van ‘groene’ technologie. Mede door onzekerheden die de wereldwijde coronapandemie met zich meebracht, werd het plan tijdelijk vertraagd. 

Peter Wouters, directeur van de fabriek in Roeselare, geeft aan dat de voorbereidingen achter de schermen de afgelopen periode zijn doorgegaan. “Het architectenbureau heeft het ontwerp gefinaliseerd en de omgevingsvergunning is aangevraagd. We streven ernaar dat de bouw dit najaar kan beginnen. De bedoeling is dat de verhuizing van de huidige locatie naar de nieuwe eind volgend jaar kan plaatsvinden. In de tussentijd is de ambitie onveranderd gebleven: de nieuwe fabriek wordt, naast Valkenswaard, ons centrum voor e-mobiliteit, waardoor we nog beter kunnen inspelen op de behoeftes en vragen vanuit de Europese markt.” 

VDL Bus Valkenswaard
Naast touringcars gaat VDL Bus & Coach in Valkenswaard ook elektrische bussen maken. Daarvoor is een hal met een productielijn ingericht. Coppens: “We hebben de afgelopen periode veel geïnvesteerd in het aanpassen en verbeteren van het proces, onder andere door medewerkers van Heerenveen, Roeselare en Valkenswaard kennis en ervaring op het gebied van het bouwen van OV-bussen te laten uitwisselen. De fabriek in Valkenswaard is nu zo ingericht dat ze beide disciplines (touringcars en openbaar vervoer) aankan. Onze huidige orderboard ziet er veelbelovend uit, waardoor we de diverse openbaar vervoer orders gaan verdelen. Zo zullen in Valkenswaard de 102 Citea’s Electric voor Oslo worden gebouwd, de grootste OV-order tot nu toe. En straks ook orders voor de nieuwe generatie VDL Citea’s.” 

VDL Bus Heerenveen
VDL en bouwbedrijf Van Wijnen zijn voornemens om langjarig te gaan samenwerken. Na het doorlopen van de procedures zal het VDL-bedrijf in Friesland rond het einde van dit kalenderjaar worden getransformeerd tot VDL Smart Spaces. De nieuwe activiteit voor VDL in Heerenveen biedt werkgelegenheid aan alle medewerkers, die op industriële wijze modules gaan produceren voor de bouw. Denk daarbij aan complete badkamers, toiletten en technische ruimten. Die zullen kant-en-klaar op bouwplaatsen worden ingebouwd. 

In het eerste kwartaal van 2022 wordt de busproductie afgebouwd en eindigt op 31 maart 2022. Tot die tijd blijft VDL Bus & Coach bussen bouwen in Heerenveen. Er is geen sprake van portfolioreductie; de huidige lijn LLE en LLE-Electric zal worden voortgezet, uiteindelijk in Valkenswaard. De officiële samenwerking met Van Wijnen zal starten op 1 januari 2022.

27 mei 2021