Menu

RTA en VDL Bus & Coach intensiveren samenwerking

Op 5 juni 2023 ondertekenden de Roads and Transport Authority (RTA) en VDL Bus & Coach een Memorandum van Overeenstemming tijdens de UITP Global Public Transport Summit in Barcelona, Spanje. De overeenkomst is ondertekend door Ahmed Bahrozyan, Chief Executive Officer van het Public Transport Agency, namens RTA en door Richard van den Dungen, Chief Commercial Officer, namens VDL Bus & Coach. Het doel van de overeenkomst is om ervaringen en kennis uit te wisselen die specifiek betrekking hebben op de overgang van een op fossiele brandstoffen gebaseerde operatie naar een emissievrije operatie. 

Tussen 2009 en 2011 heeft VDL Bus & Coach meer dan 500 VDL Citea CLF-120 lagevloerbussen aan de RTA geleverd. Tot op heden heeft deze vloot meer dan 450.000.000 kilometer afgelegd in de VAE. De Citea’s van VDL worden goed onderhouden door partner Swaidan Trading Company, onderdeel van Al Naboodah Group Enterprises. De samenwerking met RTA dient om kennis en ervaringen inzake technologieën voor elektrische bussen te delen, e-busactiviteiten met betrekking tot voertuigen te implementeren, chauffeurs op te leiden en oplaadmanagement te verbeteren. Daarnaast onderstreept het voor VDL Bus & Coach nog eens haar ambitie: het wereldwijd optimaliseren van mobiliteitsoplossingen voor het openbaar vervoer die niet alleen rechtstreeks zijn verbonden met bussen, maar met het hele systeem. Als OEM-voorloper in het ontwikkelen van duurzaam openbaar vervoer en levenscyclusdoelstellingen met betrekking tot voertuigtechnologieën, streeft VDL Bus & Coach naar langdurige samenwerkingsverbanden met OV-autoriteiten zoals de RTA. 

De RTA ziet deze overeenkomst als onderdeel van een voortdurende zoektocht naar innovatieve vervoersoplossingen door middel van verbeterde samenwerking met de private sector. Het uiteindelijke doel is om potentiële samenwerkingsgebieden te identificeren, partnerschappen te bevorderen en de transformatie van het beheer en management van openbaar vervoer te versnellen door gebruik te maken van geavanceerde en milieuvriendelijke technologieën. Het bereiken van deze doelen draagt bij aan het realiseren van de strategische doelen van RTA om efficiënte, veilige en duurzame vervoersdiensten in Dubai te bieden.

Richard van den Dungen, CCO van VDL Bus & Coach: "Als Europese koploper en marktleider op het gebied van e-mobiliteit in de afgelopen 10 jaar, kan de expertise die we hebben opgedaan in de overgang van een operatie op basis van fossiele brandstoffen naar een emissievrije operatie worden gebruikt voor analyses in de VAE-regio. We zijn erg blij dat RTA en VDL Bus & Coach willen samenwerken op het gebied van duurzame mobiliteit."

Ahmed Bahrozyan, CEO van het agentschap voor openbaar vervoer, RTA, zegt: "Onze samenwerking met VDL is gericht op het uitwisselen van kennis en ervaring op het gebied van beheer en exploitatie van elektrische bussen en het houden van workshops en gezamenlijke bezoeken om kennis op te doen over de beste internationale ervaringen en praktijken op het gebied van elektrische busstations, waardoor het voor RTA gemakkelijker wordt gemaakt in deze fase." In de nabije toekomst zullen de stations uitgerust zijn met de nodige infrastructuur om bussen van elektrische energie te voorzien en een geïntegreerd systeem, zodat milieuvriendelijk openbaar vervoer op een veilige, gemakkelijke en duurzame manier kan worden beheerd en geëxploiteerd."    

De Roads and Transport Authority (RTA)
Omdat Dubai een van de snelst groeiende steden ter wereld is, is het van het grootste belang dat er hoogwaardige infrastructurele voorzieningen worden aangelegd. De regering van Dubai erkent het belang van een geavanceerd transportnetwerk voor de mensen en geeft prioriteit aan initiatieven om het openbaar vervoer te optimaliseren en de wegen in het hele emiraat te verbeteren om reizen veiliger en efficiënter te maken. Om deze visie te verwezenlijken werd de Roads and Transport Authority (RTA) opgericht per decreet nummer 17 voor het jaar 2005. De RTA is verantwoordelijk voor de planning van en het voldoen aan de behoeften op het gebied van transport, wegen en verkeer in het emiraat Dubai en tussen Dubai en de andere emiraten van de VAE en overige buurlanden om een effectief en geïntegreerd transportsysteem te bieden dat de vitale belangen van het emiraat kan dienen.

27 juni 2023

VDL Bus & Coach bv
Miel Timmers, woordvoerder VDL Groep
Telefoon +31 (0)40 208 4400
m.timmers@vdl.nl