Menu

VDL Bus & Coach introduceert VDL Pure/Clean Air Technology: innovatie in COVID-19-tijdperk

In het COVID-19-tijdperk is, meer dan ooit, de gezondheid van de chauffeur en de passagiers de topprioriteit van de openbaar vervoersector en touringcarbedrijven. VDL Bus & Coach komt met diverse aanbevelingen en oplossingen voor de Futura en Citea range, waardoor de kans op besmetting tijdens de reis wordt verkleind.  De introductie van VDL Pure Air Technology (voor de Futura) en VDL Clean Air Technology (Citea en Futura) is een van de belangrijkste innovaties. 

“Het spreekt voor zich dat de COVID-19-crisis een grote impact heeft op VDL Bus & Coach en de busindustrie”, zegt Pieter Gerdingh, Business Manager Coach Range van VDL Bus & Coach. “We moeten ons aanpassen aan deze nieuwe realiteit. Het aantal reisbewegingen is door COVID-19 sterk teruggelopen en het is onduidelijk hoe snel het toerisme zich zal herstellen. Tijdens de corona-crisis zijn we vanaf het eerste moment in gesprek gebleven met onze klanten. Het is duidelijk dat we als branche gezamenlijk de taak hebben om vervoer per touringcar zo veilig mogelijk te maken en het vertrouwen van de reizigers terug te winnen.” 

Alex de Jong, Business Manager Openbaar Vervoer vult aan: “Onze klanten hebben te maken met minder mensen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Dat heeft ook gevolgen voor aanbestedingsprocedures, vooral in Nederland. Maar ook in deze moeilijke tijden blijven we investeren om onze positie als Europese frontrunner op het gebied van e-mobiliteit in onze belangrijkste markten te versterken.” 

VDL Pure Air Technology
Het COVID-19-virus verspreidt zich op verschillende manieren. Ervaring leert dat besmetting het vaakst ontstaat via virusdeeltjes aan oppervlaktes en aerosolen in de lucht. Naast de basisregels in de bus (handen ontsmetten, mondkapjes dragen en afstand houden) is er nog een belangrijke stelregel: zo veel mogelijk lucht verversen. Door een constante verversing van de lucht wordt de aanwezigheid van virusdeeltjes tot een minimum beperkt.  

Om de mogelijke aanwezigheid van virusdeeltjes nog verder te reduceren, introduceert VDL Bus & Coach VDL Pure Air Technology in de Futura’s. Deze technologie behelst het actief ioniseren van de lucht met behulp van plasma cluster ionisatoren. De geïoniseerde lucht die vanuit het luchtkanaal het passagierscompartiment instroomt, heeft een dermate hoge ionenwaarde dat niet alleen virussen maar bijvoorbeeld ook fijnstof en bacteriën onschadelijk worden gemaakt. De VDL Pure Air Technology modules worden onzichtbaar in het luchtkanaal van het voertuig geplaatst. Het Pure Air-systeem wordt bij het opstarten automatisch geactiveerd. Dit garandeert een constante reiniging. Het ionisatieproces is onschadelijk voor mens en milieu. 

VDL Clean Air Technology
In zowel de Futura als de Citea is ook de VDL Clean Air Technology beschikbaar. Dit biedt de mogelijkheid om in de touringcars en openbaar vervoer bussen de recirculatiefilters van het klimaatsysteem te upgraden naar een F7 gradatie. F7-filters reduceren tot 90% van het aantal deeltjes met een formaat tot 0,4µm. Hieronder vallen ook de vochtdruppels die ontstaan door praten of hoesten. Deze vochtdruppels kunnen het transportmiddel zijn voor kleinere virusdeeltjes en worden dus in hun geheel afgestopt door het F7-filter.  

Veilig op reis met VDL Citea
Voor de VDL Citea zijn nog een aantal specifieke oplossingen bedacht die ervoor moeten zorgen dat de kans op besmetting tot een minimum wordt beperkt. 

Vergroten aandeel verse lucht van klimaatsysteem
Ventileren geldt als één van de belangrijkste manieren om mogelijke virusdeeltjes in het voertuig te verminderen. Om tijdens de reis de kans op besmetting verder te reduceren, is er de mogelijkheid om de werking van het klimaatsysteem te wijzigen. Hierdoor wordt het aandeel verse lucht verhoogd tot 100%. Deze aanpassing zorgt ervoor dat er minder lucht gerecirculeerd wordt, waardoor de kans op besmetting afneemt. 

Klantspecifieke afscheiding van chauffeur
Een veilige werkplek is pure noodzaak. Om de chauffeur beter te beschermen tegen een mogelijke besmetting biedt VDL Bus & Coach de mogelijkheid om een klantspecifieke afscheiding op de chauffeursdeur te monteren. Deze afscheiding wordt op maat gemaakt zodat belangrijke elementen zoals betaaltafels goed bereikbaar blijven. 

Automatische desinfectie dispensers
Één van de basisregels betreft het desinfecteren van de handen. Om dit beter te faciliteren voorziet VDL Bus & Coach in de mogelijkheid automatische desinfectie dispensers te monteren bij de verschillende deurposities. De dispensers zijn robuust en voorkomen handcontact met het apparaat door middel van een sensor die detecteert of er zich handen bevinden onder het apparaat. Door de toepassing van desinfectie spray in plaats van gel zal de hoeveelheid desinfectie vloeistof die geknoeid wordt tot een minimum beperkt worden. 

Veilig op reis met VDL Futura
Klanten kunnen ook in de VDL Futura kiezen voor een aantal specifieke oplossingen: 

Desinfectie dispensers met manuele bediening
Ook deze handmatige desinfectie dispensers kunnen worden gemonteerd bij de verschillende deurposities. De dispensers zijn robuust en voorkomen handcontact met het apparaat door middel van een lange hendel waarmee met de elleboog desinfectiemiddel uit het apparaat wordt gepompt. 

Chauffeur- en gidsafscheiding van glas
Om de chauffeur en gids beter te beschermen tegen een mogelijke besmetting biedt VDL Bus & Coach de mogelijkheid een glazen afscherming te monteren op de standaard voorziene separaatschotten aan zowel chauffeurs- als gidszijde. Deze glazen afscherming dekt de volledige ruimte achter de chauffeur of gids af en voldoet aan de huidige veiligheidseisen. 

Stickerpakketten
Passagiers attenderen op de nieuwe situatie en daarmee bewustwording creëren over hoe te handelen is een belangrijke stap richting een veilige reis. Om dit beter te ondersteunen heeft VDL Bus & Coach verschillende stickerpakketten ontwikkeld die met gebruik van duidelijke symbolen de passagiers attenderen op de nieuwe regels die gelden tijdens het vervoer. 

VDL-innovatie COVID-19
De introductie van deze COVID-19-oplossingen, ontwikkeld door VDL Bus & Coach, passen naadloos in het innovatieve karakter van het bedrijf. De Medibussen van Deutsche Bahn, gebouwd door VDL Bus & Coach, worden momenteel al ingezet bij een grootschalige studie van het Robert Koch Institute (RKI) naar de COVID-19-verspreiding in Duitsland. Door het gebruik van de Medibussen hebben onderzoekers en artsen de beschikking over hoogwaardige laboratoriumomgevingen die bovendien flexibel inzetbaar zijn op verschillende locaties. 

VDL Groep neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid en wil een bijdrage leveren aan systemen die een grote invloed hebben op het herstel van patiënten die hard worden geraakt door COVID-19. 

Samen met Koninlijke DSM is een joint venture gestart die kwalitatief hoogwaardige medische mondmaskers gaat maken. Het is een unicum dat filtermateriaal wordt geproduceerd in Nederland. Daarnaast werken drie VDL-bedrijven mee aan de totstandkoming van honderden beademingssystemen van partner Demcon. Op die manier is een compleet beademingssysteem ontwikkeld, geproduceerd en getest dat geschikt is voor de beademing van COVID-19-patiënten op de intensive care.

28 oktober 2020