Menu

duurzaamheid

E-BUS VAN DE TOEKOMST

De nieuwe generatie Citea’s wordt gebouwd in ons betrouwbare netwerk van productiefaciliteiten in Nederland en België. Waar concurrenten steeds vaker hun productie naar lagelonenlanden verplaatsen, kiezen wij er bewust voor om de bouw van onze bussen in West-Europa voort te zetten. Dichtbij onze klanten, CO2-neutraal en via een duurzame productiewijze. De VDL Bus & Coach fabrieken beschikken over hooggekwalificeerd personeel en maken gebruik van de modernste technieken om de e-bussen van de toekomst te produceren.

LOKALE TOELEVERINGSKETEN

De nieuwe generatie Citea's wordt ontwikkeld met de nadruk op duurzaamheid. Lokale leveranciers spelen een belangrijke rol bij het minimaliseren van de logistiek en daarmee van de milieuvoetafdruk van het vervoer. Meer dan 80% van het gewicht van de bus wordt geleverd uit West-Europese landen binnen een straal van 1.250 km van de assemblagelijnen. Na de assemblage is het enige resterende transport het vervoer naar de klant, die het voertuig dan elektrisch in gebruik zal nemen. Terwijl het wegvervoer meer dan 60 g CO2/tonkilometer kan uitstoten en de scheepvaart tot 20 g CO2/tonkilometer, levert de lokale toeleveringsketen een aanzienlijke bijdrage aan een laag milieueffect.