Menu

covid-19

COVID-19

In het COVID-19-tijdperk is, meer dan ooit, de gezondheid van de chauffeur en de passagiers topprioriteit. Met de volgende aanbevelingen en oplossingen kan de kans op besmetting tijdens de reis worden verkleind.

COVID-19 MAATREGELEN
IN DE VDL FUTURA

Bekijk hier de film met nadere informatie over diverse COVID-19 maatregelen en oplossingen met betrekking tot de VDL Futura.

VDL Pure Air Technology

Het COVID-19-virus verspreidt zich op verschillende manieren. Ervaring leert dat besmetting het vaakst ontstaat via virusdeeltjes aan oppervlaktes en aerosolen in de lucht. Naast de basisregels in de bus (handen ontsmetten, mondkapjes dragen en afstand houden) is er nog een belangrijke stelregel: zo veel mogelijk lucht verversen. Door een constante verversing van de lucht wordt de aanwezigheid van virusdeeltjes tot een minimum beperkt. 

Om de mogelijke aanwezigheid van virusdeeltjes nog verder te reduceren, introduceert VDL Bus & Coach VDL Pure Air Technology in de Futura’s. Deze technologie behelst het actief ioniseren van de lucht met behulp van plasmacluster ionisatoren. De geïoniseerde lucht die vanuit het luchtkanaal het passagierscompartiment instroomt, heeft een dermate hoge ionenwaarde dat niet alleen virussen maar bijvoorbeeld ook fijnstof en bacteriën onschadelijk worden gemaakt. De VDL Pure Air Technology modules worden onzichtbaar in het luchtkanaal van het voertuig geplaatst. Het VDL Pure Air-systeem wordt bij het opstarten automatisch geactiveerd. Dit garandeert een constante reiniging. Het ionisatieproces is onschadelijk voor mens en milieu.

R-VDLCleanAirTechnology.png

VDL Clean Air Technology

De VDL Clean Air Technology biedt de mogelijkheid om de recirculatiefilters van het klimaatsysteem te upgraden naar een F7-gradatie. F7-filters reduceren tot 90% van het aantal deeltjes met een formaat tot 0,4µm. Hieronder vallen ook de vochtdruppels die ontstaan door praten of hoesten. Deze vochtdruppels kunnen het transportmiddel zijn voor kleinere virusdeeltjes en worden dus in hun geheel afgestopt door het F7-filter.

Desinfectie dispensers met manuele bediening

Deze handmatige desinfectie dispensers kunnen worden gemonteerd bij de verschillende deurposities. De dispensers zijn robuust en voorkomen handcontact met het apparaat door middel van een lange hendel waarmee met de elleboog desinfectiemiddel uit het apparaat kan worden gepompt.

De standaard 500 ml desinfectie flacon kan eenvoudig bijgevuld worden. Dankzij het opvangbakje wordt er geen desinfectiemiddel op de vloer gemorst.

Chauffeur- en gidsafscheiding van glas

Om de chauffeur en gids beter te beschermen tegen een mogelijke besmetting, biedt VDL Bus & Coach de mogelijkheid een glazen afscherming te monteren op de standaard voorziene separaatschotten aan zowel chauffeurs- als gidszijde. Deze glazen afscherming dekt de volledige ruimte achter de chauffeur of gids af en voldoet aan de huidige veiligheidseisen.

Stickerpakketten

Passagiers attenderen op de nieuwe situatie en daarmee bewustwording creëren over hoe te handelen, is een belangrijke stap richting een veilige reis. Om dit beter te ondersteunen heeft VDL Bus & Coach verschillende stickerpakketten ontwikkeld die met gebruik van duidelijke symbolen de passagiers attenderen op de nieuwe regels die gelden tijdens het vervoer.

INTERESSE? NEEM CONTACT OP MET UW VDL PARTS CONTACTPERSOON VOOR VERDERE INFORMATIE.