Menu

Przyszłość wodoru

W ramach transformacji w kierunku stosowania publicznych środków transportu napędzanych energią elektryczną zdecydowana większość obecnie wykorzystywanych autobusów elektrycznych jest zasilana energią pobieraną z akumulatorów. Inna forma jazdy na napędzie elektrycznym obejmuje wykorzystanie wodoru. Pojazd napędzany wodorem jest pojazdem elektrycznym, który sam generuje energię elektryczną dla zaspokojenia własnych potrzeb, korzystając w tym celu z ogniwa paliwowego. Autobusy zasilane energią pobieraną z akumulatorów często można spotkać dziś na drogach, lecz autobusy napędzane wodorem wciąż pozostają dosyć rzadkim widokiem. Z czasem jednak spodziewane jest włączenie autobusów napędzanych wodorem do floty i korzystanie z nich w równym stopniu co z autobusów zasilanych z akumulatorów.

W przyszłości prawdopodobnie idea pojazdu zasilanego z akumulatora głównie znajdzie zastosowanie w mniejszych pojazdach lub pojazdach wykorzystywanych na określonym obszarze geograficznym. Wodór bardziej nadaje się do zastosowania w pojazdach ciężkich, które przewidziane są na długie trasy. Jako przykład można tu wymienić międzynarodowych przewoźników lub autokary.

Firma VDL Bus & Coach jest w pełni zaangażowana w opracowywanie tego rodzaju elektrycznych środków transportu, mając na celu kształtowanie przyszłości jazdy na napędzie elektrycznym w coraz większym stopniu. Wykorzystując koncepcję modułową, w dowolnym pojeździe można zastosować moduł obejmujący układ energetyczny o standardowych wymiarach. Zastosowany w module układ energetyczny – technologia akumulatora lub wodoru – nie ma znaczenia dla konstrukcji pojazdu.

Pojazd napędzany wodorem jest wyposażony w kilka zbiorników wodoru oraz ogniwo paliwowe. Wykorzystując tlen z powietrza, wodór ulega przekształceniu w energię elektryczną za pośrednictwem procesu elektrochemicznego. Uzyskana w ten sposób energia elektryczna zasila elektryczny układ napędowy. Jedynym produktem ubocznym jest woda. Dzięki temu pojazd napędzany wodorem, podobnie jak pojazd zasilany energią pobieraną z akumulatora, jest neutralny pod względem emisji CO2.