Menu

Przejście na
zerową emisję

Twój partner w przejściu na zerową emisję

VDL Bus & Coach jest wiodącym partnerem w przejściu na zerową emisję dla wielu operatorów i samorządów w całej Europie. Bez względu na to, czy jest to przeniesienie całości operacji z diesla na napęd elektryczny, czy też stopniowa wymiana floty na autobusy elektryczne. Nasza firma jest preferowanym partnerem dla firm i samorządów zajmujących się transportem publicznym.

Dzięki stałemu dążeniu do zminimalizowania wpływu na środowisko i poprawy wydajności wytyczamy w ścisłej współpracy z naszymi partnerami ścieżki dla przejścia na zerową emisję.

W celu wspomagania klienta na tej drodze VDL Bus & Coach opracował specjalny proces przejścia. Oferujemy wsparcie na wszystkich etapach procesu, od analizy, zdefiniowania projektu i obliczeń aż po wdrożenie, fazę testową i codzienną działalność.

Rozwiązania 'pod klucz'

VDL Bus & Coach nie jest tylko dostawcą autobusów, ale też kompletnych systemów. Zapewniamy dodatkowo także infrastrukturę ładującą i zarządzanie projektem i wdrożeniem, jak również instalację, monitorowanie, naprawę i serwis całego systemu. Doradzamy Państwu podczas procesu zakupu, eksploatacji i odsprzedaży. Profesjonalne szkolenia, doradztwo ekspertów i atrakcyjne rozwiązania finansowe uważamy za normę. Podobnie jak szybką i gwarantowaną dostawę części zamiennych.

Z VDL Bus & Coach wybieracie Państwo kompletną obsługę podczas wszystkich etapów procesu.

Wspólnie budujemy najlepszą działalność zeroemisyjną

Nasza seria Citea Electric bazuje na koncepcie modułowym. Oznacza to, że nas system umożliwia każdemu operatorowi skonfigurowanie własnych operacji w zakresie transportu zeroemisyjnego. Zapewniamy systemy i wsparcie, które są idealnie dostosowane do potrzeb operacyjnych i wymagań klienta. W oparciu o gruntowne analizy i obliczenia, jak również szeroką wiedzę specjalistyczną VDL Bus & Coach jest w stanie zaoferować optymalne rozwiązanie dla każdego zastosowania i każdej lokalizacji.

VDL Bus & Coach wspiera Państwa w każdej sytuacji i działaniu w trakcie całego procesu oraz przy wyborach, które proces ten wymaga. Obojętnie, czy jest to wybór technologii akumulatorów, systemu ładowania i zarządzania wdrażaniem, czy też wybory związane z łącznością, monitorowaniem, naprawą czy serwisem.

Akumulator

Technologia akumulatorów rozwija się szybko. Wynikiem tego jest wiele różnych możliwości. Śledzimy na bieżąco wszystkie nowości i współpracujemy z wieloma dostawcami akumulatorów. Na wybór właściwego akumulatora mają wpływ takie czynniki jak waga, cena, gęstość energii, skład i żywotność. Bardzo ważnym czynnikiem jest też szybkość ładowania akumulatora. I to właśnie parametry związane z eksploatacją mają dla VDL Bus & Coach największe znaczenie.

Analizujemy całość użytkowania w celu zapewnienia najlepszej technologii akumulatorowej. Aby osiągnąć zasięg operacyjny przekraczający 500 km dziennie, zastosowano rozwiązania w postaci szybkiego ładowania, takie jak pantograf. Tego typu rozwiązania charakteryzują się elastycznością i umożliwiają naładowanie baterii już w 75 minut. Całkowity poziom energii zestawów akumulatorowych waha się od 215 do 420 kWh.

System ładowania

Seria Citea Electric może być ładowana za pomocą różnych układów opierających się na przyszłych normach europejskich. Ładowanie może odbywać się z mocą od 30 do 450 kW, w zależności od tego, czy ma być wolne czy szybkie. Wszystkie autobusy są wyposażone we wtyczkę Combo2 dla mocy ładowania 50 kW. Dla wyższych mocy ładowania dostępne są opcje z pantografem zamontowanym na pojeździe lub słupie do ładowania. Opcje z pantografem mogą być również używane do ładowania na zajezdni. Za pomocą pantografu możliwe jest wygenerowanie mocy do 450 kW. To, jaki system jest najlepszy dla Państwa autobusu, zależy od konkretnych warunków jego eksploatacji.

Zarządzanie wdrażaniem

W fazie wdrażania VDL Bus & Coach wspiera Państwa podczas całego procesu. Faza ta zaczyna się od zdefiniowania procesu i zakresu projektu. Potem następuje produkcja autobusów i infrastruktury. Po skończeniu produkcji wszystko jest instalowane i uruchamiane, a jednocześnie sprawdza się, czy wszystko zostało z sobą prawidłowo połączone. Ostatnim etapem fazy wdrażania są testy i szkolenia. Na każdym etapie zapewniamy wsparcie poprzez stałą i ścisłą współpracę.