Menu

Zaufany partner w naprawach i konserwacji na terenie Europy

VDL Bus & Coach Services specjalizuje się w naprawach i konserwacji autobusów i autokarów w ramach stałego cennika. Profesjonalny personel warsztatowy gwarantuje wysoką jakość usług i elastyczność, w tym działania wykraczające poza obsługę samych autobusów – takie jak obsługa infrastruktury do ładowania miejskich autobusów elektrycznych lub transport zastępczy, gdy po prostu nie można przerwać prac naprawczych czy konserwacyjnych. Najlepsze jest jednak to, że zawsze jesteśmy w pobliżu. Dlatego, że Państwa interes to też nasz interes!

Prowadzenie bez trosk

Zajmujecie się Państwo przewozami pasażerów autobusami lub autokarami. Gdziekolwiek nie zmierzają Wasze pojazdy, ma to oczywiście zawsze najwyższy priorytet. Nikt nie oczekuje nieprzyjemnych niespodzianek. A korzystając z naszej umowy serwisowej, nigdy żadna się nie zdarzy. Wystarczy opłacać stałą stawkę kilometrową za naprawę i konserwację tak długo, jak długo eksploatowany jest pojazd. Zapewnimy, że pojazd będzie zawsze w najlepszym stanie, tak aby można było pojechać nim w dowolne miejsce bez zmartwień i trosk. Pojazd będzie serwisowany przez wysoko wykwalifikowanych i specjalnie przeszkolonych techników.

Umowa serwisowa

Dzięki umowie serwisowej VDL Bus & Coach można w pełni wykorzystać możliwości swojego pojazdu. Niezależnie od tego, czy chodzi o regularną konserwację, naprawy (uszkodzeń) czy wymagane prawem przeglądy, lokalny partner serwisowy stanie się zaufanym partnerem. VDL Bus & Coach zorganizuje wszystko.

Umowa serwisowa zapewnia wiele korzyści, takich jak na przykład dokładna wycena, minimalizacja ryzyka i wyższa wartość rezydualna dzięki zastosowaniu oryginalnych części. Nasi specjaliści sporządzą szczegółowy plan konserwacji właściwy dla danego pojazdu i sposobu jego użytkowania. Starannie skoordynowana i zaplanowana konserwacja zapewnia minimalną liczbę wizyt warsztatowych. To w połączeniu z naszymi wysoko wykwalifikowanymi technikami oznacza maksymalny czas sprawności pojazdu.

RMI rejestracja

W ePortalu informacyjnym VDL Bus & Coach dotyczącym prac naprawczych i konserwacyjnych znajdują się wszystkie informacje niezbędne do naprawy i konserwacji pojazdów firmy VDL Bus & Coach zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 595/2009 (Euro VI).

Aby uzyskać dostęp do ePortalu firmy VDL Bus & Coach zawierającego informacje na temat naprawy i konserwacji, należy dokonać rejestracji. Dostęp do informacji dotyczących prac naprawczych i konserwacyjnych (RMI) jest oferowany na zasadach rocznej subskrypcji, którą można zakupić po uzupełnieniu formularza rejestracyjnego VDL Bus & Coach RMI.

Po otrzymaniu przez firmę VDL Bus & Coach uzupełnionego formularza rejestracyjnego RMI zostanie wystawiona faktura. Po opłaceniu należnej kwoty wskazanej na fakturze utworzona zostanie nazwa użytkownika i hasło.

Subskrypcja 1-roczna: 3000 EUR

WYPEŁNIJ FORMULARZA REJESTRACYJNY RMI