Menu

Finansiering

Din pålitliga partner för skräddarsydd finansiering

Det omfattande nätverk vi använder utgör grunden för skräddarsydda finansiella lösningar. Inte bara bussar och transportfordon kan finansieras på detta sätt utan även begagnade fordon, i samarbete med VDL Bus & Coach Used. VDL Bus & Coach har förutom samarbete med externa finansieringsparter även stöd av VDL Financieringen. Det senare är inriktat på att leasa VDL-produkter för den nederländska marknaden och strukturera mer komplexa transaktioner. Därigenom bidrar vi till VDL:s totala tillhandahållande av tjänster från ett antal olika discipliner, i syfte att hitta den bästa lösningen för våra kunder.

Kontakt:

VDL Financieringen bv
Hoevenweg 1, 5652 AW Eindhoven
P.O. Box 645, 5550 AP Valkenswaard
Nederländerna
Telefon +31 (0)40 208 44 00
Fax +31 (0)40 208 44 99

Bart Rooijmans
Managing Director
b.rooijmans@vdlfinancieringen.nl

Det säger sig självt att din finansieringsbegäran kommer att behandlas strikt konfidentiellt.