Menu

ÖVERGÅNG TILL
NOLLUTSLÄPP

ER PARTNER FÖR ÖVERGÅNGEN

VDL Bus & Coach ligger i absolut framkant som en partner för övergången för många operatörer och lokala myndigheter i hela Europa. Oavsett om man fokuserar på att överföra en komplett verksamhet från diesel till el, eller påatt göra stegvisa förbättringar för att förnya flottan med ett antal elbussar. Vi är partnern för operatörer och lokala myndigheter och kommuner.

Vi har alltid fokus på att minimera miljöpåverkan och förbättra effektiviteten, och vi jobbar nära med våra partners och leder övergången mot nollutsläpp.

För att uppnå nollutsläpp, har VDL Bus & Coach utvecklat en särskild övergångsprocess för att hjälpa kunderna. Från analys, projekt definition och beräkning, till genomförande, testning och daglig drift. Vi stöttar er på alla sätt, hela vägen.

NYCKELFÄRDIGA LÖSNINGAR

Utöver att vara en leverantör av bussar, är VDL Bus & Coach en komplett systemleverantör. Förutom att leverera bussar, tar vi också hand om laddningsinfrastruktur, projektledning och implementering, samt installerar, övervakar, reparerar och underhåller hela systemet. Vi ger råd under inköpsprocessen, driftsperioden och även i återförsäljningsfasen. Vi betraktar yrkesutbildningar, råd från experter och attraktiva finansiella lösningar som norm. Det samma gäller för snabb, garanterad leverans av delar.

Med VDL Bus & Coach väljer heltäckande service under alla faser av utrullningen.

Tillsammans bygger vi vidare på den bästa nollutsläppsdr iften

Vårt Citea Electric-sortiment bygger på ett modulärt koncept. Det innebär att vårt system gör det möjligt för alla operatörer att konfigurera sin egen nollutsläppsdrift. Vi tillhandahåller system och stöd som är helt skräddarsydda efter kundens operativa behov och krav. Baserat på en djupanalys, beräkningar och utökad expertis kan VDL Bus & Coach erbjuda en optimal lösning för alla drifttyper, var som helst.

VDL Bus & Coach stödjer dig genom hela processen och de val som ingår. Från att välja batteriteknik till laddningssystem, och från implementeringshantering och konnektivitet till övervakning, reparation och underhåll.

BATTERI

Batteritekniken utvecklas snabbt, vilket ger upphov till många olika alternativ. Vi håller ögonen på all utveckling och samarbetar med flera leverantörer av batterier. Aspekter som vikt, pris, energitäthet, sammansättning och förväntad livslängd är faktorer som påverkar rätt batterival. En annan mycket viktig faktor är hur snabbt batteriet kan laddas. VDL Bus & Coach fokuserar huvudsakligen på driften.

För att tillhandahålla den bästa tillgängliga batteritekniken analyserar vi hela driftkedjan. För att göra det möjligt att uppnå driftsträckor på mer än 500 km per dag, används snabbladdningslösningar såsom strömavtagare. Dessa lösningar är kända för sin flexibilitet och gör det möjligt att ladda ett batteri på endast 75 minuter. Batteripaketens totala energinivå varierar mellan 215 och 420 kWh.

LADDNINGSSYSTEM

Citea Electric-sortimentet kan laddas med flera laddningssystem baserat på de kommande europeiska standarderna. Laddningen kan ske med en kapacitet på 30 kW till 450 kW, med en skillnad mellan långsam och snabb laddning. Alla bussar är utrustade med en Combo2-laddplugg för en laddningseffekt på 50 kW. För högre kapacitet finns tak- och infrastrukturmonterade strömavtagare tillgängliga. Med en strömavtagare kan en kapacitet på upp till 450 kW genereras. Den tak- och infrastrukturmonterade strömavtagaren kan också användas för depåladdning. Vilket system som är bäst för en viss drifttyp beror på dess driftförhållandena.

IMPLEMENTATIONSLEDNING

Under implementeringsfasen stödjer VDL Bus & Coach er under hela processen. Detta börjar med att definiera processer och projektets omfattning. Därefter följer produktionen av bussarna och infrastrukturen. När det är klart kommer allt att installeras och beställas, se till att allt går ihop. Det sista steget i implementeringsfasen är provning och träning. Vid varje steg arbetar vi nära tillsammans för att stödja er längs vägen.