Menu

NY GENERATION
AV CITEA

RÄCKVIDD

Testning i klimatområden

För att åstadkomma en längre räckvidd, är testning av batterikapaciteten väsentligt. VDL Bus & Coach utsatte den nya generationen av Citea för utförliga tester i olika klimatområden. Inte bara i vinterförhållanden, utan även i höga temperaturer i sydeuropa. På vintern, reduceras energiförbrukningen i genomsnitt med 30%. Under året kan kunderna räkna med i genomsnitt 20-25% lägre energiförbrukning och 20% större aktionsradie.

Räckvidd upp till 60 mil

Räckvidden för den nya generationen av Citea har förbättrats betydligt: alla fordon klarar ett avstånd på 50 till 60 mil. Även i dåliga väderförhållanden (-15 grader Celsius), kan Citea fortfarande köras 100% elektriskt i 25 mil. VDL Bus & Coach uppfyller de standarder som krävs i stads- och regionaltrafik idag: i storstadsområden, kan Citea hantera drift dygnet runt, medan avstånd på 7 mil på regionaltrafiklinjer, som i ökande grad elektrifieras, inte längre är något undantag.

Trend: elektrisk regionaltrafik

Med den nya generationen av Citea, svarar VDL Bus & Coach på en tydlig trend: fler och fler regionala transportföretag föredrar elektrisk transport. Detta är en utveckling som inte går att hejda. Regionala transporter kräver både räckvidd och passagerarkapacitet, samtidigt som passagerarens komfort måste vara optimal hela tiden. Citea erbjuder en stor aktionsradie, även vid svåra väderförhållanden.

4 längdvarianter, 5 modeller

Det nya produktsortimentet av Citea består av fyra längdvarianter och fem modeller: LF-122 och LE-122, LE-135, LE-149 och LF-181. Alla modeller är extremt lämpade för både stads- och regionaltrafik, med undantag för varianten på 18,1 meter med lågt golv, som verkligen kommer till sin rätt som stadsbuss. Varianten på 13,5 meter är ett effektivt fordon med 2 axlar som kan konkurrera med ett fordon med 3 axlar vad det gäller säteskapacitet. Att inte ha en tredje axel innebär ett lägre inköpspris, minimala reparations- och underhållskostnader och en gynnsammare energiförbrukning.

KAPACITET

Sidovägg i ett stycke

En nyhet i den nya generationen av Citea är sidoväggen i kompositmaterial, som har tillverkats i ett stycke och utvecklats av VDL Bus & Coach själva. Den orsakar mindre vibrationer och filtrerar det oljud som kommer från utsidan. Den leder även till en lägre energiförbrukning. Den innovativa konstruktionen av sidoväggen är 15% lättare än en konventionell sidovägg. Dessutom, har introduktionen av sidoväggen i kompositmaterial förbättrat bussens isolering betydligt, vilket i sin tur har minskat klimatsystemets förbrukning avsevärt. Det finns inte heller längre några köldbryggor i sidoväggen. Detta resulterar i en bättre komfort för resenärerna.

Batterier i golvet

Standardbatteripaketet för den nya generationen av Citea är inbyggt i golvet. Frånvaron av batterier i passagerarutrymmet garanterar ett optimalt passagerarflöde och maximerar antalet säten. Genom att placera batterierna i golvet, blir bussens tyngdpunkt lägre, vilket gör väghållningen stabilare. Förarkomforten har också fått betydande förbättringar.

110 passagerare på 12,2 meter

En av de viktigaste principerna vid utvecklingen av den nya generationen av Citea har handlat om att öka det maximala antalet passagerare. En effektiv fordonslayout, låg egenvikt, optimal viktdistribution och bussens längd är resultatet. Bussens tillgänglighet har förbättrats. Samtidigt kan fler personer åka med: upp till maximalt 110 personer i ett fordon på 12,2 meter. Respektive modell av Citea från VDL Bus & Coach har plats för minst 45 sittande passagerare.

Elektrisk drivlina

Den nya generationen av Citea är baserad på en helt elektrisk drivlina. Vid utveckling av den här typen av e-fordon, är man inte längre bunden av de fasta placeringar av komponenter som man tidigare var tvungen att ta hänsyn till, som t.ex. placeringen av förbränningsmotorn. Tack vare detta, har VDL Bus & Coach kunnat ta beslut kring den tekniska konstruktionen helt på egen hand, och kunnat distribuera komponenternas vikt så optimalt som möjligt, som exempelvis att, placera batterierna i golvet, integrera motorerna i hjulen och placera axlar och dörrar på de bästa platserna.