Menu

NY GENERATION
AV CITEA

KLIMAT/ENERGI

TERMISK ZON FÖR FÖRAREN

Förarplatsen i Citea kan förvandlas till den perfekta arbetsplatsen för alla förare som tillbringar i genomsnitt två till tre timmar i samma stadsbuss under ett arbetspass. Så den måste vara bekväm vad det gäller temperatur. I den nya generationen av Citea kan föraren skapa sin egen termiska zon med hjälp av en extra kupévärmare som sprider varm luft kring benen och bålen. Detta gör det möjligt för föraren att ställa in sin egen bekväma temperatur från 17 till 27 grader. Resultatet blir en anpassad klimatzon där drag från, exempelvis, dörrar som öppnas och passagerarflöden knappt märks.

OLIKA TEMPERATURZONER

För att kunna ställa in olika klimatzoner i den nya generationen av Citea, har VDL Bus & Coach utvecklat sitt eget värmepumpssystem. Det transporterar varmvattnet dit det behövs. 60% av värmen kommer från golvet Värmepumpen kan kyla eller värma hela passagerarutrymmet och batterierna med noll utsläpp och hög effektivitet, även när det är extrema temperaturer utomhus. Med detta mycket flexibla klimatsystem, är det exempelvis möjligt, att göra bussens bakre del något mindre varm än den främre delen.

DEN PERFEKTA TEMPERATUREN

VDL Bus & Coach har forskat kring den perfekta temperaturen inne i bussen. Över tusen passagerare i Europa har intervjuats kring ämnet. Kön, ålder och etnicitet påverkar resultaten. Män och unga människor känner sig exempelvis oftare varmare i bussen, snabbare än kvinnor och äldre människor. Utomhustemperaturen har en stor betydelse, liksom den tid det tar att bli varm igen inne i bussen. Eftersom det inte finns något sådant som en perfekt temperatur för alla passagerare, har nya Citea olika klimatzoner som bidrar till en minskad energiförbrukning och en optimerad komfort.

ERGONOMI

BÄTTRE BEKVÄMLIGHET FÖR MEKANIKERN

Den nya generationen av Citea har inte bara många ergonomiska förbättringar för passagerarna och föraren, utan även för det arbete som utförs av mekanikern. Fordonet är enkelt att underhålla, diagnostisera och reparera. Olika servicekomponenter, som t.ex. filter och påfyllningspunkter, har flyttats och är lättare att komma åt. Integration vad det gäller anslutningsmöjligheter gör diagnosen ännu effektivare. Dessutom, kan mekanikern enkelt sänka ned batteripaketet ur golvet, och respektive batterimodul kan ersättas separat.

INGA HINDER FÖR PASSAGERARNA

I den nya generationen av Citea från VDL Bus & Coach, är balansen mellan sittande och stående viktig, och antalet hinder har hållits till ett minimum. Detta garanterar ett optimalt flöde av passagerare och gör det enklare att stiga på och av. Den breda dörren är perfekt för passagerare med försämrad rörlighet. Det finns många säten och de är lätt åtkomliga utan ologiska trappsteg. Känslan av komfort stärks ytterligare av ett eget arm- och huvudstöd som tillval, en inbyggd USB-anslutning och bagagehyllor.

FÖRARE: OPTIMAL KOMFORT

I den nya generationen av Citea, har inte bara placeringen av förarens säte förbättrats avsevärt, utan även styrkolonnen har fått ett större justeringsintervall och lägre styrkraft för optimal komfort, baserat på modern teknik som används inom fordonsindustrin. För föraren, finns det många flexibla justeringsmöjligheter och tillräckligt med förvaringsutrymmen. Baserat på undersökningsresultaten, har mycket tid och energi lagts på att förbättra interaktionen mellan förare och fordon samt säkerhetssystemen. Framtida utvecklingar inom betalningssystem och autonom körning har också förutsetts.

FÖRARUNDERSÖKNING

En nöjd förare är en av våra viktigaste ambassadörer Våra undersökare intervjuade dussintals förare i hela Europa för att identifiera deras behov: vad som är viktigt för dem, vad som saknas, vad som behöver ändras och vad som fungerar bra. VDL Bus & Coach samarbetade även med föreningar inom kollektivtrafikbranschen och universitet. Baserat på dessa resultat, har designen av en optimal förarplats i den nya generationen av Citea fått högsta prioritet. Det är ju trots allt, hans eller hennes arbetsplats hela dagen. Därav, har inga eftergifter gjorts vad det gäller ergonomi, enkel användning, komfort och säkerhet.

DESIGN

HYGIENISK DESIGN

Sidoväggen i komposit som är tillverkad i ett stycke, inredningens konsoler, rundade ytor och valet av släta material i stor utsträckning innebär att den nya generation av Citea är bättre och enklare att städa. Sand, damm och smuts samlas inte lika lätt. I denna tid med COVID-19, är hygien, mer än någonsin, en viktig del av designen. Ett antal av de invändiga delarna i Citea, såsom de vertikala och horisontella handtagen och passagerarsätena, kan förses med en antibakteriell ytbehandling. Specialfilter, i kombination med god övervakning, garanterar optimal luftkvalitet i bussen.

BELYSNINGSDESIGN

Grönt ljus när dörrarna öppnas och det är säkert att gå av. Rött ljus som blinkar när dörrarna stängs och nya Citea avgår. Indirekt belysning under sätena så att passagerarna kan ta sig till säten och bagagehyllor på ett säkert sätt även när det är mörkt på kvällen. Belysningen har stor inverkan på resenärens upplevelse och är därför en viktig del i designfilosofin. Genom att använda olika färger och ljusstyrkor, kan belysningen enkelt justeras till situationen och atmosfären. Om exempelvis en osäker situation inträffar, kan föraren justera belysningen så att den har en avtrappande effekt.

AERODYNAMIK MINDRE OLJUD

VDL:s designfilosofi gör resan ännu trevligare för både förare och passagerare. Eftersom sidoväggen är tillverkad i ett stycke, så finns det inga mellanrum eller hål. Tack vare den högteknologiska aerodynamiska konstruktionen, skapar vinden mindre turbulens. Dessutom har den böjda fronten, olika spoilers och de skarpa hörnen bak lett till en betydande minskning av luftmotståndet. Resenären upplever en bättre komfort och mindre oljud i den nya generationen av Citea. Fordonets förbättrade aerodynamik har testats intensivt i vindtunnel, i simuleringar och på väg.

ATTRAKTIV OCH MODERN DESIGN

I den nya generationen av Citea, transporterar vi våra passagerare till skolan, jobbet och när de ska träffa sina vänner. Varje dag förflyttar vi tiotusentals människor. Vår inredningsfilosofi baseras på principer kring en modern offentlig väntsal, där målgruppen består av människor med olika destinationer, kulturer och bakgrunder. Vi lägger stor vikt vid tillgänglighet, hygien, säkerhet, skydd mot skadegörelse och en attraktiv design. Att använda sig av ett attraktivt designspråk är för VDL Bus & Coach en viktig del i att få mer människor att välja kollektiva färdmedel.

RÄCKVIDD

Testning i klimatområden

För att åstadkomma en längre räckvidd, är testning av batterikapaciteten väsentligt. VDL Bus & Coach utsatte den nya generationen av Citea för utförliga tester i olika klimatområden. Inte bara i vinterförhållanden, utan även i höga temperaturer i sydeuropa. På vintern, reduceras energiförbrukningen i genomsnitt med 30%. Under året kan kunderna räkna med i genomsnitt 20-25% lägre energiförbrukning och 20% större aktionsradie.

Räckvidd upp till 60 mil

Räckvidden för den nya generationen av Citea har förbättrats betydligt: alla fordon klarar ett avstånd på 50 till 60 mil. Även i dåliga väderförhållanden (-15 grader Celsius), kan Citea fortfarande köras 100% elektriskt i 25 mil. VDL Bus & Coach uppfyller de standarder som krävs i stads- och regionaltrafik idag: i storstadsområden, kan Citea hantera drift dygnet runt, medan avstånd på 7 mil på regionaltrafiklinjer, som i ökande grad elektrifieras, inte längre är något undantag.

Trend: elektrisk regionaltrafik

Med den nya generationen av Citea, svarar VDL Bus & Coach på en tydlig trend: fler och fler regionala transportföretag föredrar elektrisk transport. Detta är en utveckling som inte går att hejda. Regionala transporter kräver både räckvidd och passagerarkapacitet, samtidigt som passagerarens komfort måste vara optimal hela tiden. Citea erbjuder en stor aktionsradie, även vid svåra väderförhållanden.

4 längdvarianter, 5 modeller

Det nya produktsortimentet av Citea består av fyra längdvarianter och fem modeller: LF-122 och LE-122, LE-135, LE-149 och LF-181. Alla modeller är extremt lämpade för både stads- och regionaltrafik, med undantag för varianten på 18,1 meter med lågt golv, som verkligen kommer till sin rätt som stadsbuss. Varianten på 13,5 meter är ett effektivt fordon med 2 axlar som kan konkurrera med ett fordon med 3 axlar vad det gäller säteskapacitet. Att inte ha en tredje axel innebär ett lägre inköpspris, minimala reparations- och underhållskostnader och en gynnsammare energiförbrukning.

KAPACITET

Sidovägg i ett stycke

En nyhet i den nya generationen av Citea är sidoväggen i kompositmaterial, som har tillverkats i ett stycke och utvecklats av VDL Bus & Coach själva. Den orsakar mindre vibrationer och filtrerar det oljud som kommer från utsidan. Den leder även till en lägre energiförbrukning. Den innovativa konstruktionen av sidoväggen är 15% lättare än en konventionell sidovägg. Dessutom, har introduktionen av sidoväggen i kompositmaterial förbättrat bussens isolering betydligt, vilket i sin tur har minskat klimatsystemets förbrukning avsevärt. Det finns inte heller längre några köldbryggor i sidoväggen. Detta resulterar i en bättre komfort för resenärerna.

Batterier i golvet

Standardbatteripaketet för den nya generationen av Citea är inbyggt i golvet. Frånvaron av batterier i passagerarutrymmet garanterar ett optimalt passagerarflöde och maximerar antalet säten. Genom att placera batterierna i golvet, blir bussens tyngdpunkt lägre, vilket gör väghållningen stabilare. Förarkomforten har också fått betydande förbättringar.

110 passagerare på 12,2 meter

En av de viktigaste principerna vid utvecklingen av den nya generationen av Citea har handlat om att öka det maximala antalet passagerare. En effektiv fordonslayout, låg egenvikt, optimal viktdistribution och bussens längd är resultatet. Bussens tillgänglighet har förbättrats. Samtidigt kan fler personer åka med: upp till maximalt 110 personer i ett fordon på 12,2 meter. Respektive modell av Citea från VDL Bus & Coach har plats för minst 45 sittande passagerare.

Elektrisk drivlina

Den nya generationen av Citea är baserad på en helt elektrisk drivlina. Vid utveckling av den här typen av e-fordon, är man inte längre bunden av de fasta placeringar av komponenter som man tidigare var tvungen att ta hänsyn till, som t.ex. placeringen av förbränningsmotorn. Tack vare detta, har VDL Bus & Coach kunnat ta beslut kring den tekniska konstruktionen helt på egen hand, och kunnat distribuera komponenternas vikt så optimalt som möjligt, som exempelvis att, placera batterierna i golvet, integrera motorerna i hjulen och placera axlar och dörrar på de bästa platserna.