Menu

Ny generation av Citea: ’ZERO COMPROMISE’ BLIR DEN NYA STANDARDEN FÖR
VDL BUS & COACH

Introduktionen av den nya generationen Citea är svaret från VDL Bus & Coach på morgondagens utmaningar inom kollektivtrafiken. Alltmedan ’Aiming for Zero’ har varit ambitionen under de senaste åren, så är noll utsläpp nu normen för en stad man kan leva i. Det kräver nya teknologier och ett annat sätt att tänka. VDL:s nya busskoncept Citea erbjuder lösningar utan kompromisser. 

Batterier i golvet, en sidovägg i ett stycke komposit, smart energihantering, ett sofistikerat klimatstyrningssystem och en ergonomisk förarmiljö. Med dessa fem viktiga innovationer lanserar VDL Bus & Coach en ny generation produkter i Citea-sortimentet som består av 4 längdvarianter och 5 modeller.

TILLVERKNINGEN AV

 

“Utvecklingen av den nya generationen Citea gav oss möjlighet att integrera den senaste teknologin på effektivast möjliga sätt”, förklarar Alex de Jong, Business Manager Public Transport hos VDL Bus & Coach. ”Vi startade med ett vitt papper och fokuserade på noll utsläpp. Vi tog den ideala fordonslayouten som utgångspunkt. En optimal säteslayout och bästa möjliga passagerarflöde, kombinerat med optimal viktfördelning, var centrala i utvecklingen. Vi beslutade även i det stadiet att integrera standardbatterier i golvet. Målet med detta är att sänka tyngdpunkten samt optimera viktfördelning och placering av alla nödvändiga komponenter.”

4 LÄNGDVARIANTER, 5 MODELLER

Det nya produktsortimentet av Citea består av 4 längdvarianter och 5 modeller i lågentré- och låggolvsutförande: LF-122 och LE-122, LE-135, LE-149 och LF-181. Alla modeller är fullt anpassade för både stads- och regiontrafik, med undantag för varianten på 18,1 meter i låggolvsutförande som främst kommer till sin rätt som stadsbuss. Varianten på 13,5 meter är ett effektivt tvåaxligt fordon som kan konkurrera med treaxliga fordon vad det gäller säteskapacitet. Att inte ha en tredje axel innebär ett lägre inköpspris, minimala reparations- och underhållskostnader och en gynnsammare energiförbrukning.

110 PASSAGERARE PÅ
12,2 METER

En av de viktigaste principerna vid utvecklingen av den nya generationen av Citea har handlat om att öka det maximala antalet passagerare. En effektiv fordonslayout, låg egenvikt, optimal viktdistribution och bussens längd är resultatet. Bussens tillgänglighet har förbättrats. Samtidigt kan fler personer åka med: upp till maximalt 110 personer i ett fordon på 12,2 meter. Respektive modell av Citea från VDL Bus & Coach har plats för minst 45 sittande passagerare.

RÄCKVIDD UPP TILL 60 MIL

Räckvidden för den nya generationen av Citea har förbättrats betydligt: alla fordon klarar ett avstånd på 50 till 60 mil. Även under en hård vinter kan Citea fortfarande köras 100% elektriskt i 250 kilometer. VDL Bus & Coach uppfyller de standarder som krävs i stads- och regionaltrafik idag: i storstadsområden, kan Citea hantera drift dygnet runt, medan avstånd på 7 mil på regionaltrafiklinjer, som i ökande grad elektrifieras, inte längre är något undantag.

ATTRAKTIV OCH MODERN DESIGN

I den nya generationen av Citea, transporterar vi våra passagerare till skolan, jobbet och när de ska träffa sina vänner. Varje dag förflyttar vi tiotusentals människor. Vår inredningsfilosofi baseras på principer kring en modern offentlig väntsal, där målgruppen består av människor med olika destinationer, kulturer och bakgrunder. Vi lägger stor vikt vid tillgänglighet, hygien, säkerhet, skydd mot skadegörelse och en attraktiv design. Att använda sig av ett attraktivt designspråk är för VDL Bus & Coach en viktig del i att få mer människor att välja kollektiva färdmedel.

AERODYNAMIK MINDRE OLJUD

VDL:s designfilosofi gör resan ännu trevligare för både förare och passagerare. Eftersom sidoväggen är tillverkad i ett stycke, så finns det inga mellanrum eller hål. Tack vare den högteknologiska aerodynamiska konstruktionen, skapar vinden mindre turbulens. Dessutom har den böjda fronten, olika spoilers och de skarpa hörnen bak lett till en betydande minskning av luftmotståndet. Resenären upplever en bättre komfort och mindre oljud i den nya generationen av Citea. Fordonets förbättrade aerodynamik har testats intensivt i vindtunnel, i simuleringar och på väg.

BELYSNINGSDESIGN

Grönt ljus när dörrarna öppnas och det är säkert att gå av. Rött ljus som blinkar när dörrarna stängs och nya Citea avgår. Indirekt belysning under sätena så att passagerarna kan ta sig till säten och bagagehyllor på ett säkert sätt även när det är mörkt på kvällen. Belysningen har stor inverkan på resenärens upplevelse och är därför en viktig del i designfilosofin. Genom att använda olika färger och ljusstyrkor, kan belysningen enkelt justeras till situationen och atmosfären. Om exempelvis en osäker situation inträffar, kan föraren justera belysningen så att den har en avtrappande effekt.

HYGIENISK DESIGN

Sidoväggen i komposit som är tillverkad i ett stycke, inredningens konsoler, rundade ytor och valet av släta material i stor utsträckning innebär att den nya generation av Citea är bättre och enklare att städa. Sand, damm och smuts samlas inte lika lätt. I denna tid med COVID-19, är hygien, mer än någonsin, en viktig del av designen. Ett antal av de invändiga delarna i Citea, såsom de vertikala och horisontella handtagen och passagerarsätena, kan förses med en antibakteriell ytbehandling. Specialfilter, i kombination med god övervakning, garanterar optimal luftkvalitet i bussen.