Menu

200 miljoner e-km


Status 8-2022

Nederländerna

Nederländerna har flest elektriska VDL-fordon, och har redan avverkat det högsta antalet elektriska kilometer. Så nästan 650 elektriska VDL-bussar är nu i drift. Under tiden har elektriska Citeas blivit en integrerade del av dagens gatubild i alla delar av Nederländerna.

Schweiz

Under 2018 levererades Citea SLF-120 Electric till PostAuto i Schweiz som del av ett pilotprojekt för att få erfarenhet av att köra elektriskt. För ett år sen började även Basler Verkehrsbetriebe (BVB) få erfarenhet av att köra elektriskt genom ett pilotprojekt med Citea SLFA-181 Electric, den första elektriskt ledade bussen i Schweiz.

Norge

Norge visar att VDL Citea Electric lämpar sig för olika väderförhållanden. Oslo har 40 bussar som inte bara kör genom utsökt vackra vinterlandskap, utan också trotsar dåliga väderförhållanden. 8 Citea Electric är i drift som bussar på Avinor Oslo flygplats.

Finland

Hösten 2018 introducerade VDL Bus & Coach sin VDL Citea SLE-129 Electric. Ett år senare lämnade dieselbussarna i Helsingfors och Espoo plats för denna variant av Citea Electric med låg tröskel. En lyckad del av övergången till elektrisk kollektivtrafik. Totalt 38 elektriska VDL-bussar är nu i drift i 5 finska städer.

Tyskland

När det handlar om antal körda kilometer, gör VDL Bus & Coach snabba framsteg i Tyskland. I februari 2021, hade 88 bussar i 6 städer tillsammans kört 4,5 miljoner elektriska kilometer. Sommaren 2022 hade dessa siffror ökat betydligt: mer än 12 miljoner kilometer hade hanterats av 358 elektriska VDL Citea i drift i 15 städer.

Frankrike

Under 2019 togs en Citea SLFA-180 Electric i drift i Orléans. För operatören Keolis Métropole Orléans såväl som för storstadsregionen Orléans var det den första elektriska VDL-bussen. Sedan dess har fordonet redan avverkat 59.000 elektriska kilometer på flera stadslinjer och Keolis har fått omfattande erfarenhet av elektrisk körning. Ett framtidslöfte för den elektriska kollektivtrafiken i Frankrike.

Sverige

I Sverige lämnar VDL Bus & Coach ett viktigt bidrag till att göra kollektivtrafiken mer hållbar. Med 4,5 miljoner elektriska kilometer redan körda i 4 olika städer är Sverige ett av de länder som kommit längst inom området för nollutsläpp i kollektivtrafiken. Vi är mycket stolta över att vara med i dessa underbara projekt.

Belgien

Sedan 2014 har De Lijn beställt sammanlagt 890 VDL Citeas och fått en hel del erfarenhet av elektrisk körning genom hybridfordon. År 2019 sen lanserades de första 7 VDL Citeas SLF-120 Electric i Leuven vilket representerade övergången till helt elektrisk kollektivtrafik. VDL Citea finns nu i fem belgiska städer.

Luxemburg

Luxemburg visar vad ett litet land kan vara stora inom. Trots landets storlek är Luxemburg framåtskridande inom området för elektrisk kollektivtrafik. Under 2018 började de första elektriska Citea LLE-99 tas i drift i Dudelange. Utöver Dudelange används våra elektriska bussar även i Diekirch, Bascharage, Luxembourg och Ettelbruck.

Danmark

I Danmarks huvudstad, Köpenhamn och i staden Ballerup, finns det 29 elektriska VDL Citea på vägarna. Det är 8 Citea SLF-120 Electric och 21 Citea SLFA-180 Electric som är i drift dygnet runt och de har redan avverkat mer än 6 miljoner elektriska kilometer på bara 2 år.

ITALIEN

I Italien, har VDL Bus & Coach tagit sina första steg inom området e-mobilitet. Två VDL Citea SLF-120 Electric kör mellan parkeringsområdena, terminal 1, 2 och Cargo City på flygplatsen Malpensa i Milano. Med köpet av 7 VDL Citea, har TPER, en av italiens största kollektivtrafikföretag, siktat in sig på ett långsiktigt samarbet som kan kan medföra att företaget utökar till 20 elektriska stadsbussar.