Menu

Varumärkets värderingar

Profit of Ownership

Varje buss som vi utvecklar karakteriseras av hög effektivitet och hållbarhet in i minsta detalj. Målet är att hålla driftkostnaderna så låga som möjligt så att våra kunder får största möjliga avkastning på sina bussar. Detta uppnår vi genom att kombinera energieffektiva drivlinor med aerodynamisk design, lättviktskonstruktioner och flexibel inredning. Och genom innovationer som ger större passagerarkapacitet, mer ekonomisk bränsleförbrukning och lägre reparations- och underhållskostnader.

VDL Bus & Coach erbjuder pålitlig, professionell support under hela livscykeln. Våra kunder kan räkna med lokal service med reparationer och underhåll och ett väl utbyggt distributionsnätverk för reservdelar.

Vi delar med oss av vår kunskap till våra partners för att skapa resultatinriktade samarbeten. Våra tjänster inbegriper allt från specialanpassning av individuella fordon till kompletta nyckelfärdiga lösningar för e-mobilitet, vilket inbegriper systemintegration, montering av fordon och laddinfrastruktur.

Attracting People

Vi strävar efter att uppnå det perfekta samspelet mellan design och funktion. Målet är att varje fordon ska ha en tydlig VDL-identitet som ger en positiv upplevelse för kunder, passagerare och förare.

Våra bussar är rymliga, med en smart planering och inredning med högkvalitativa material och modern belysning. Dieselbussarnas stötfria drivlina och elbussarnas elektriska drivlina bidrar till ökad komfort för både förare och passagerare. Hållbarhet och respekt för miljön spelar en viktig roll när vi utvecklar våra fordon. Tysta drivlinor och små eller inga utsläpp bidrar till en trevlig livsmiljö.

Driving & Handling

En positiv körupplevelse är viktig. För att uppnå det kombinerar vi en optimerad viktfördelning med en finjusterad drivlina för att säkerställa en mycket god manöverduglighet och stabil väghållning.

Varje VDL-buss har en snygg och ergonomisk förarplats. Reglagen är logiskt placerade, synfältet är utmärkt, och det finns en mängd avancerade kör- och säkerhetssystem. Dessutom har dörrarna en smart placering. I kombination med väl genomtänkta service- och underhållsalternativ kan vi garantera en trevlig körupplevelse och förbättrad säkerhet för föraren.

Pride of Ownership

Vi strävar efter att hela tiden bli bättre och överträffa oss själva i att realisera våra kunders önskemål. Effektivitet, komfort, hållbarhet och ROI är nyckeln till detta och det centrala i allt vi gör. Vi är stolta över våra långvariga kundrelationer med skräddarsydda produkter och pålitlighet som främsta kännetecken.

Vi tänjer gränserna och utmanar traditionella tänkesätt, inte bara när det gäller fordon, utan också när det gäller världen omkring oss. Det är därför vi ständigt arbetar på att optimera energiförbrukningen, göra resandet ännu bekvämare, minska emissionerna och genomföra en framgångsrik övergång till elektrifierad körning. Vårt mål: att leverera morgondagens transportlösningar så att våra kunder kan vara stolta över sina VDL-bussar.