Menu

Framtiden med vätgas

Som en del av omställningen till elektrifierad kollektivtrafik drivs de flesta elbussar just nu av batterier. En annan form av elektrifierad körning innebär att man istället använder vätgas. Ett vätgasdrivet fordon är ett elektriskt fordon som producerar sin egen ström i en bränslecell. Även om batteridrivna bussar redan är ett vardagligt inslag i stadsbilden är vätgasdrivna bussar än så länge relativt sällsynta. Med tiden förväntas dock batteridrivna och vätgasdrivna bussar vara i drift sida vid sida.

I framtiden kommer vi troligen att se batteridrift främst i mindre fordon eller fordon som används inom ett avgränsat geografiskt område. Vätgas är bättre lämpat för tunga fordon som kör längre sträckor. Till exempel långfärdsbussar eller fordon som används för internationell frakt.

VDL Bus & Coach är fullt engagerade i utvecklingen av denna form av elektrisk transport eftersom vi vill vara med och forma eldriftens framtid. Genom att arbeta med ett modulkoncept kan man bygga in en modul med ett energisystem av standardstorlek i vilket fordon som helst. Vilket energisystem modulen innehåller – batteri eller vätgas – gör ingen skillnad för fordonets konstruktion i övrigt.

Ett vätgasdrivet fordon har flera vätgastankar och en bränslecell. Med hjälp av syre från den omgivande luften omvandlas vätgas till el i en elektrokemisk process. Elen skickas sedan till den elektriska drivlinan. Den enda biprodukten är vatten. Detta innebär att vätgasdrivna fordon, i likhet med batteridrivna, är koldioxidneutrala.