Menu

covid-19

COVID-19

I dessa tider med COVID-19 är förarens och passagerarnas hälsa viktigare än någonsin tidigare. Följande rekommendationer och lösningar kan minska risken för kontaminering under resan.

Åtgärder mot COVID-19
i VDL Citea

Se filmen här med mer information om olika åtgärder och lösningar mot COVID-19 för VDL Citea.

VDL Clean Air Technology

VDL Clean Air Technology ger möjlighet att uppgradera återcirkuleringsfiltren i klimatanläggningar till nivå F7. F7-filter fångar upp till 90% av alla partiklar med en storlek på upp till 0,4 µm. Detta inkluderar även fuktdroppar som skapas vid tal eller hosta. Dessa fuktdroppar kan agera som transportmedel för mindre viruspartiklar och stoppas därmed helt av F7-filtret.

Ökning av mängden frisk luft i klimatanläggningen

Ventilation är ett av viktigaste sätten att minska mängden potentiella viruspartiklar i fordonet. För att ytterligare minska risken för en infektion under resan, så finns det en möjlighet att ändra klimatanläggningens funktion. Detta ökar proportionen friskluft med 100%. Anpassningen garanterar att en mindre mängd luft återcirkulerar, vilket minskar risken för infektioner.

Kundspecifik skiljevägg för föraren

En säker arbetsplats är en ren nödvändighet. För att skydda föraren mot möjliga infektioner på ett bättre sätt, erbjuder VDL Bus & Coach möjligheten att montera en kundanpassad skiljevägg på förardörren. Skiljeväggen måttanpassas så att viktiga delar som exempelvis, betalningspunkter fortfarande är lätt åtkomliga.

Automatiska doseringsanordningar för desinfektionsmedel

En av de grundläggande reglerna handlar om handdesinficering. För att underlätta detta, tillhandahåller VDL Bus & Coach möjligheten att installera automatiska doseringsanordningar för desinfektionsmedel vid dörrarnas olika positioner. Doseringsanordningarna är kraftiga och förhindrar handkontakt med apparaten genom en sensor som upptäcker om det finns händer under apparaten. Genom att applicera en desinfektionsspray istället för en gel, minskas spillet av desinfektionsvätska till ett minimum.

ÄR DU INTRESSERAD? TA KONTAKT MED DIN KONTAKTPERSON HOS VDL PARTS FÖR MER INFORMATION.