Menu

Citea SLE Electric

Valet av en lågingångskonstruktion, hög grad av modularitet och utmärkt manövrerbarhet gör Citea Low Entry Electric lämplig för både stads- och regionaltrafik. Fokus ligger på högre passagerarkomfort och modellen erbjuder rymlig inredning med lyxiga säten och maximalt antal sittplatser. Med Citea Low Entry Electric blir fler nollutsläppsalternativ möjliga som förorts- och regionkollektivtrafik.

Flexibilitet

Flexibla dörrkonfigurationer, inklusive en tredje dörr för både stads- och regionaltrafik.

Elbuss i fullstorlek med låg tröskel

12 og 12,9 meter långa varianter.

Bättre komfort

Smarta interiörkoncept för optimerad passagerarkomfort.